Giáo xứ Hòa Sơn xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ

9/4/2015 7:18:08 PM
THƯ NGỎ CỦA LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ HÒA SƠN XIN GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG NHÀ THỜ

BaRia-HoaSon-1.jpg

BaRia-HoaSon-2.jpg

BaRia-HoaSon-3.jpg
BaRia-HoaSon-4.jpg

BaRia-HoaSon-5.jpg

 

Lm. Gioan B. Nguyễn Bá Tín,

Giáo xứ Hòa Sơn – Giáo phận Bà Rịa

Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT

ĐTCĐ: +84.643.874.328

ĐTDĐ: +84.907.555.153

Email: nguyenbatin@gmail.com

STK: 6002205161323 (VND),

6002205224430 (USD)

Agribank, Xuyên Mộc – BRVT – VN.

 

Lên đầu trang