Giáo xứ Hạ Trang

10/29/2021 2:05:22 PM
📍 Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

🚩 Giáo hạt PHỦ LÝ

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: 

👤 Quản xứ: Phêrô Nguyễn Văn Lanh

     Phụ tá: Giuse Đỗ Văn Kiên

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ: Chiền, Đôn, Thượng

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

.

📷

giao-xu-ha-trang.jpg

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang