Giáo xứ Giảng Võ

10/17/2021 10:22:40 AM
📍 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: Đức Maria Nữ Vương (22/8)

👤 Quản xứ: Giuse Đào Trọng Thành

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 21/11/2020

⛪️ Giáo họ trực thuộc: Vạn Phúc

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷


✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang