Giáo xứ Đồng Sơn

10/29/2021 1:56:04 PM
📍 thôn Đồng Sơn, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

🚩 Giáo hạt PHỦ LÝ

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: 

👤 Quản xứ: Phêrô Trần Văn Thực

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ: Thụy Xuyên

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

giao-xu-dong-son.jpg

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang