Giáo xứ Đông Lao

10/16/2021 8:55:11 PM
📍 Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật:

🙏 Bổn mạng: 

👤 Quản xứ: Giuse Đỗ Hữu Thỏa

    Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ trực thuộc: Đồng Nhân, Lại Dụ, Thanh Quang, Latinh, Vân Lũng

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

gx dong lao

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info 

Lên đầu trang