Giáo xứ Đa Minh

10/16/2021 8:53:45 PM
📍 Quận Ba Đình, Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật:

🙏 Bổn mạng: 

👤 Quản xứ:  

    Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ trực thuộc: 

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷


✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info 

Lên đầu trang