Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

10/29/2021 1:42:59 PM
📍 Cẩm Sơn – Thanh Lưu – Thanh Liêm – Hà Nam

🚩 Giáo hạt PHỦ LÝ

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita 24/6

👤 Quản xứ: Giacôbê Nguyễn Văn Lý

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ: An Hòa, Cẩm Du, Đan, Động, Thị, Tốt Khê, Nga Bắc

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

giao-xu-cam-son.jpg

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang