Giáo xứ Ðại Phú

10/29/2021 1:47:28 PM
📍 Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

🚩 Giáo hạt PHỦ LÝ

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: Thánh Antôn (13/6)

👤 Quản xứ: Giuse Trần Ngọc Cương

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ: Cao Mật, Thịnh Đại

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

giao-xu-dai-phu.jpg

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang