Giáo lý

Các Nghĩa của Thánh Kinh

Theo một truyền thống cổ xưa, có thể phân biệt hai nghĩa của Thánh Kinh: nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa thiêng liêng lại được chia thành nghĩa ẩn dụ, nghĩa luân lý và nghĩa dẫn đường. Sự hoà hợp sâu xa của bốn nghĩa này đem lại cho việc đọc Thánh Kinh cách sống động trong Hội Thánh tất cả sự phong phú của nó.

 Xem chi tiết »
Về người đỡ đầu rửa tội

Bài này đúc kết kinh nghiệm của một số người đỡ đầu tại Đà Lạt, cách riêng là của ông Giuse Thành, giáo xứ Chi Lăng. Chúng tôi nói riêng về việc đỡ đầu rửa tội cho người lớn nhưng nhiều điều cũng áp dụng được cho các trường hợp khác.

 Xem chi tiết »
Youcat - Phần IV: Kinh nguyện Kitô giáo

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Youcat - Phần III: Đời sống trong Chúa Kitô - Đoạn II

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Youcat - Phần III: Đời sống trong Chúa Kitô - Đoạn I

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Youcat - Phần II: Phụng vụ - Bí tích - Đoạn II: Bảy Bí tích của Hội Thánh

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Youcat - Kinh Tin Kính - Phần II: Kitô hữu tuyên xưng đức tin

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Youcat - Kinh Tin Kính - Phần I: Tại sao chúng ta tin?

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Giáo lý cho người trẻ

YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

 Xem chi tiết »
Giáo lý về vấn đề tránh thai

Một phần tư thế kỷ từ sau thông điệp Humanae Vitae, đã đồng thời xảy ra một sự suy sụp chung về đạo đức mang tên cuộc cách mạng tình dục.

 Xem chi tiết »
Giáo Lý Lòng Chúa Thương Xót – Mùa Chay "Cám Dỗ Trong Đời Sống"

Mùa Chay là thời gian sám hối, trở về với Chúa, nên chúng ta nhìn vào những chước cám dỗ trong đời sống, nó đã và đang lôi kéo chúng ta xa rời Chúa, để sa vào đàng tội, bất hoà với anh chị em, dẫn tới tình trạng mất linh hồn. Ta cần Ơn Chúa để chiến thắng và luôn trở về.

 Xem chi tiết »
Tôi theo Đạo Trời

Đạo Trời có từ khi Trời tác tạo ra con người có trí khôn biết suy luận, biết hướng về Trời, biết xem ý Trời thế nào mà hành động.

 Xem chi tiết »
Chúa quan phòng là gì?

Ở Việt Nam, cách riêng ở miền Lục Tỉnh, có một Dòng nữ mang danh là Dòng Chúa Quan Phòng. Chúa Quan Phòng là gì?

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang