Giáo Luật

Những ai có thẩm quyền ban ân xá?

Theo Bộ Giáo luật hiện hành và theo những quy định trong cuốn “Enchiridion Indulgentiarum” (EI) của Toà Ân Giải Tối Cao, các vị sau đây có thẩm quyền ban ân xá:

 Xem chi tiết »
Tín hữu hưởng & nhường ân xá như thế nào?

THEO GIÁO LUẬT, NGƯỜI TÍN HỮU CÓ THỂ HƯỞNG VÀ NHƯỜNG ÂN XÁ NHƯ THẾ NÀO?

 Xem chi tiết »
Công nghị Giáo phận trong truyền thống Giáo luật

Tổng giáo phận TP.HCM vừa bế mạc Công nghị (20–26/11/2011) với “Thư ngỏ gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận”. Nhân dịp này, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, Đại diện tư pháp của Tổng giáo phận TP.HCM, đã gửi đến WHĐ bài viết “Công nghị Giáo phận trong truyền thống Giáo luật” để giúp hiểu thêm về cơ cấu tổ chức này của Hội Thánh Công giáo.

 Xem chi tiết »
BÍ TÍCH SÁM HỐI

Trích LINH MỤC GIÁO PHẬN tr.274-280

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang