Giáo Luật

Chay Thánh Thể là gì?

Chúng ta đang ở trong mùa chay. Có liên hệ gì giữa việc giữ chay với Thánh Thể không? Tại sao phải giữ chay trước khi rước lễ?

 Xem chi tiết »
Tại sao việc rước lễ lần cuối cùng được gọi là "Của ăn đàng"?

Lần rước lễ đầu tiên trong đời được gọi là “rước lễ vỡ lòng”, còn lần rước lễ lần chót trong đời được gọi là “của ăn đàng”. Từ ngữ này có ý nghĩa gì?

 Xem chi tiết »
Luật giữ Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc được quy định như thế nào?

Điều răn thứ nhất trong “Sáu điều răn Hội Thánh” đã quy định: “Xem lễ ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc”.

 Xem chi tiết »
Tội, Xưng Tội và Rước Lễ của Tín hữu Ly dị Tái hôn theo Tuyên bố của Tòa Thánh năm 2000

Phải chăng tín hữu ly dị tái hôn luôn ở trong tình trạng tội nặng nghiêm trọng? Tòa Thánh năm 2000 đã ra một Tuyên Bố chính thức, giúp thẩm định tình trạng tội của họ. Theo đó, tội trọng khách quan bên ngoài của họ không luôn luôn biểu tỏ chính xác tội nặng hay nhẹ bên trong tâm hồn. Thậm chí hành vi tình dục của họ có thể không bị quy trách là tội nữa. Như vậy, họ không ở trong tội chết, nhưng có thể sống trong tình trạng có ơn thánh hóa, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô xác nhận trong Tông Huấn Amoris Laetitia: "Họ vẫn có thể sống trong ơn thánh Chúa, vẫn có thể yêu thương và lớn lên trong đời sống ân sủng và đức ái, trong khi lãnh nhận sự giúp đỡ của Giáo Hội để tiến tới mục tiêu này." (AL, 305).

 Xem chi tiết »
Tông huấn Familiaris Consortio không cấm tín hữu ly dị tái hôn xưng tội

Ở Việt Nam người rối hôn phối đều bị cấm Xưng Tội và Rước lễ. Đây là áp dụng theo một luật lệ có từ lâu đời. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực trạng và nếu nhìn vào tâm thức của Hội Thánh là lòng từ mẫu yêu thương thì tự nhiên bất cứ ai cũng cảm thấy có vấn đề nghiêm trọng. Thật ra, Giáo Hội không hề cấm tín hữu ly dị tái hôn lãnh nhận Bí Tích Thống Hối.

 Xem chi tiết »
Rút phép thông công là gì?

1. Rút phép thông công là gì ?

 Xem chi tiết »
Ngừa thai và Hôn nhân

Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai (a contraceptive act of sexual intercourse) có thỏa những yêu cầu của hôn nhân hoàn hợp (consummation) hay không? ?020

 Xem chi tiết »
Đức Giám Mục Địa Phận và Đấng Bản Quyền

Địa phận là Giáo Hội riêng (can 368), là phần Dân Thiên Chúa được trao cho một Giám mục hướng dẫn với sự cộng tác của Linh mục đoàn (Can 369).

 Xem chi tiết »
Thủ tục tố tụng hôn nhân

Ngày 15.8.2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành Tông Thư dưới hình thức Tự Sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” (Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ), về việc cải tổ thủ tục giáo luật đối với các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành. Trong Tự Sắc này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ấn định thêm một loại thủ tục mới gọi là “Tố tụng hôn nhân ngắn gọn hơn trước mặt Giám Mục”.

 Xem chi tiết »
Giải tội tập thể?

Hỏi (chi tiết): Tìm hiểu về việc "Giải tội tập thể"

 Xem chi tiết »
Những người lãnh nhận Bí tích xức dầu bệnh nhân cần có những điều kiện nào?

Điều 1004 §1 của Bộ Giáo luật quy định: “Có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho tín hữu đã biết sử dụng trí khôn, khi họ bắt đầu ở trong tình trạng hiểm nghèo vì bệnh tật hay vì tuổi già”.

 Xem chi tiết »
Ban Bí Tích Giải Tội cho người ly dị tái hôn

Các tín hữu đang trong tình trạng rối hôn phối: ly dị tái hôn, kết hôn ngoài luật Công Giáo... có được phép lãnh nhận Bí Tích Giải Tội không? Câu trả lời theo nguyên tắc của Giáo Luật 1983 là được phép. Họ chỉ bị luật cấm lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, chiếu theo điều 915, với lý do là “ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường”.

 Xem chi tiết »
Người ly dị tái hôn có thể xin Đấng Bản Quyền được rước lễ, chiếu theo Giáo Luật

Đấng Bản Quyền địa phương (Giám Mục giáo phận, linh mục Tổng Đại Diện, linh mục Đại Diện Giám Mục) có thẩm quyền tha giảm hình phạt cấm rước lễ.

 Xem chi tiết »
Tội Mại Thánh (simonia) là tội gì?

Sách Tông Đồ Công Vụ kể chuyện một người phù thủy tên là Simon, từng làm nhiều trò ảo thuật để mê hoặc dân chúng về “quyền năng vĩ đại” của mình.

 Xem chi tiết »
Tín hữu hưởng và nhường ân xá như thế nào?

Điều 994 của Bộ Giáo luật quy định: “Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng những ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá, hoặc cho chính mình, hoặc dành cho những người đã qua đời”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang