Giáo Luật

Rút phép thông công là gì?

1. Rút phép thông công là gì ?

 Xem chi tiết »
Ngừa thai và Hôn nhân

Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai (a contraceptive act of sexual intercourse) có thỏa những yêu cầu của hôn nhân hoàn hợp (consummation) hay không? ?020

 Xem chi tiết »
Đức Giám Mục Địa Phận và Đấng Bản Quyền

Địa phận là Giáo Hội riêng (can 368), là phần Dân Thiên Chúa được trao cho một Giám mục hướng dẫn với sự cộng tác của Linh mục đoàn (Can 369).

 Xem chi tiết »
Thủ tục tố tụng hôn nhân

Ngày 15.8.2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành Tông Thư dưới hình thức Tự Sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” (Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ), về việc cải tổ thủ tục giáo luật đối với các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành. Trong Tự Sắc này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ấn định thêm một loại thủ tục mới gọi là “Tố tụng hôn nhân ngắn gọn hơn trước mặt Giám Mục”.

 Xem chi tiết »
Giải tội tập thể?

Hỏi (chi tiết): Tìm hiểu về việc "Giải tội tập thể"

 Xem chi tiết »
Những người lãnh nhận Bí tích xức dầu bệnh nhân cần có những điều kiện nào?

Điều 1004 §1 của Bộ Giáo luật quy định: “Có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho tín hữu đã biết sử dụng trí khôn, khi họ bắt đầu ở trong tình trạng hiểm nghèo vì bệnh tật hay vì tuổi già”.

 Xem chi tiết »
Vấn đề quỷ nhập - trừ tà; Việc tìm hài cốt khi có sự can thiệp của các nhà "ngoại cảm"

QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO về Vấn đề quỷ nhập - trừ tà, Việc tìm hài cốt khi có sự can thiệp của các nhà “ngoại cảm”, Hiện tượng nhập hồn, gọi hồn & bùa ngải, thư ếm

 Xem chi tiết »
Ban Bí Tích Giải Tội cho người ly dị tái hôn

Các tín hữu đang trong tình trạng rối hôn phối: ly dị tái hôn, kết hôn ngoài luật Công Giáo... có được phép lãnh nhận Bí Tích Giải Tội không? Câu trả lời theo nguyên tắc của Giáo Luật 1983 là được phép. Họ chỉ bị luật cấm lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, chiếu theo điều 915, với lý do là “ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường”.

 Xem chi tiết »
Người ly dị tái hôn có thể xin Đấng Bản Quyền được rước lễ, chiếu theo Giáo Luật

Đấng Bản Quyền địa phương (Giám Mục giáo phận, linh mục Tổng Đại Diện, linh mục Đại Diện Giám Mục) có thẩm quyền tha giảm hình phạt cấm rước lễ.

 Xem chi tiết »
Tội Mại Thánh (simonia) là tội gì?

Sách Tông Đồ Công Vụ kể chuyện một người phù thủy tên là Simon, từng làm nhiều trò ảo thuật để mê hoặc dân chúng về “quyền năng vĩ đại” của mình.

 Xem chi tiết »
Ít điều cần chú ý trong Mục vụ Hôn phối

“Trước khi cử hành bí tích hôn phối, phải chắc chắn không có gì cản trở việc cử hành hữu hiệu và hợp pháp” (Can. 1066).

 Xem chi tiết »
Tín hữu hưởng và nhường ân xá như thế nào?

Điều 994 của Bộ Giáo luật quy định: “Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng những ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá, hoặc cho chính mình, hoặc dành cho những người đã qua đời”.

 Xem chi tiết »
Lầm lẫn khi kết hôn

Hoa kết hôn với Thanh, con nhà đạo đức và Thanh trông cũng đàng hoàng tử tế. Sau lễ cưới về chung sống với nhau được một năm, thì Hoa mới biết là mình lầm: bên ngoài thì như thế, nhưng sự thực Thanh có máu cờ bạc và không có trách nhiệm đối với gia đình. Hoa buồn quá và trong trường hợp lầm lẫn về Thanh như vậy thì việc kết hôn có thành không và bây giờ có xin giải hôn phối được không?

 Xem chi tiết »
Cha Tổng Đại Diện

Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết vừa bổ nhiệm Cha Phê-rô Nguyễn Xuân Anh làm Cha Tổng Đại diện. Xưa nay, các thành phần Dân Chúa thường gọi Cha Tổng Đại diện cách kính cẩn là Cha Bề Trên hay Cha Chính Địa phận.

 Xem chi tiết »
Linh mục chánh xứ là ai?

Linh mục Chánh xứ (parochus ) là mục tử chính của giáo xứ đã được Đức Giám Mục địa phận cắt cử coi một hay nhiều giáo xứ để chu toàn công việc mục vụ cho cộng đoàn dưới quyền Đức Giám Mục địa phận tức là thông phần tác vụ của Chúa Kitô đã trao cho Đức Giám Mục để thực hiện các nhiệm vụ: giáo huấn, thánh hóa, hướng dẫn cộng đoàn với sự cộng tác của các Linh mục hay phó tế và giáo dân trợ giúp chiếu theo luật (Can 519).

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang