Giáo Luật

Về người đỡ đầu rửa tội

Bài này đúc kết kinh nghiệm của một số người đỡ đầu tại Đà Lạt, cách riêng là của ông Giuse Thành, giáo xứ Chi Lăng. Chúng tôi nói riêng về việc đỡ đầu rửa tội cho người lớn nhưng nhiều điều cũng áp dụng được cho các trường hợp khác.

 Xem chi tiết »
Về việc thành lập Hiệp hội công các Tín hữu với mục đích thành lập Dòng tu

Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công bố Tông thư Authenticum Charismatis (Đặc Sủng Đích Thực), sửa đổi lại luật lập dòng, ở điều 579, dưới dạng Tự Sắc, ban hành ngày 4-11-2020, và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2020. Theo điều 579 mới này, việc thành lập một Tu hội đời sống thánh hiến sẽ "không thành sự" nếu Giám mục không có sự "cho phép trước" bằng văn bản của Tông Tòa.

 Xem chi tiết »
Kiểu nói ''bỏ đạo công khai'' giáo luật hiểu thế nào?

Trong Giáo luật có nói đến việc lìa bỏ Giáo hội cách công khai. Vậy cách công khai đó phải hiểu thế nào?

 Xem chi tiết »
Giáo Luật về vấn đề phá thai

Sự sống con người là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng vì con người là một nhân vị được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là một cái gì có tính cách linh thánh vì sự sống phát xuất từ Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Tội phạm và hình phạt theo luật Giáo Hội Công Giáo

Xét theo bản chất, Giáo Hội Công Giáo vừa là một thực thể tâm linh (nhiệm thể Chúa Kitô) vừa là một đoàn thể hữu hình bao gồm các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Kitô). Đồng thời, Giáo Hội là một tổ chức có cơ cấu phẩm trật, trong đó các phần tử đối với nhau theo công bằng và bác ái. Ngoài ra, các tín hữu phải vâng phục các vị lãnh đạo của mình tại địa phương cũng như tại trung ương.

 Xem chi tiết »
Tội phá thai và giải vạ theo Giáo luật

Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi, phá thai đã trở thành chuyện thường tình và hợp pháp, hoặc ít là mặc nhiên. Vì thế Giáo luật thấy cần phải dự liệu hình phạt cho tội phạm này.

 Xem chi tiết »
Phá thai & Quyền giải vạ tuyệt thông

Tất cả những người nào chủ ý cộng tác vào việc phá thai: người mẹ hay bất cứ người nào đồng ý, xúi giục, cộng tác hay giúp đỡ việc phá thai; y bác sĩ... đều bị tội và vạ.

 Xem chi tiết »
Một Giáo hội Đồng hành, Văn hóa Hiệp hành!

Để hiểu đúng đắn chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI này, "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione) cần tìm thấy ý nghĩa trong tập tài liệu "Tính đồng hành trong đời sống và trong sứ vụ của Giáo hội" (La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa) do Ủy ban Thần học Quốc tế, đã được Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn, với ý kiến chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 Xem chi tiết »
Tính đồng hành trong Giáo hội - Khái niệm, ý nghĩa

Để hiểu "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione) chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI một cách đúng đắn, nên hiểu theo sự giải thích của chính Hội Thánh.

 Xem chi tiết »
Tự sắc Competentias quasdam decernere phân bổ thêm năng quyền

Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxico ban hành tự sắc Competentias quasdam decernere, ngày 11-02-2022, điều chỉnh lại một số điều trong Bộ Giáo luật Tây Phương và Đông Phương, chuyển một số quyền hành và trách nhiệm mục vụ cho các Giám mục và các Bề trên tổng quyền và ủng hộ “các nguyên tắc về tính hợp lý, hiệu lực và hiệu quả”.

 Xem chi tiết »
Gợi ý câu hỏi về chủ đề "Một Giáo Hội Đồng Hành"

Để tham gia đóng góp ý kiến cho Thượng Hội đồng Giám mục kỳ này, xin gợi ý 10 nhóm câu hỏi, để dùng trong những buổi thảo luận, góp ý kiến cho chủ đề "Cho một Giáo Hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ". Bản câu hỏi này dựa theo bản câu hỏi gợi ý theo 10 chủ đề, tạm gọi là 10 tiểu đề, khai triển về 10 chiều kích thực tiễn của chủ đề, được thấy trong Tài liệu Chuẩn bị số 30 và trong quyển Cẩm nang, mục 3.5.

 Xem chi tiết »
Góp ý "Cho một Giáo Hội Đồng Hành"

Khi đọc bản câu hỏi cho một giờ cử hành hiệp hành được đăng tải tôi khá băn khoăn vì nó có vẻ như được dùng cho một giờ tu đức: sám hối, kiểm thảo đạo đức, hay xét mình tu đức. Bản câu hỏi này như nhắm đến "sống" tinh thần "hiệp hành" thực sự, đúng với chủ đề "Một Giáo hội hiệp hành", không nhắm đến đóng góp ý kiến cho THĐGM.

 Xem chi tiết »
Một Giáo hội "đồng hành" hay "hiệp hành"?

Không biết có nên đăng bài này hay không? Tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Cuối cùng, vì chính "Tiến trình Thượng Hội đồng", kêu gọi mọi tín hữu tham gia góp ý và lắng nghe, và vì sự hiểu biết cần thiết để mọi tín hữu có thể thảo luận và góp ý một cách đúng đắn, tôi quyết định viết và đăng bài này. Nếu như có trái với những ý kiến của vị nào đó, thì xin thông cảm hoặc góp ý cùng nhau.

 Xem chi tiết »
Tại sao tôi không được nhận đi tu vì cha mẹ tôi sống rối hôn phối?

Thưa cha con có một thắc mắc: Con ngoại hôn có được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh không? Trường hợp cha mẹ đang sống trong tình trạng rối chưa được hợp thức hóa bí tích hôn phối (vì bị ràng buộc giây hôn phối trước) thì khi con cái đi tu có được lãnh nhận chức linh mục không? Ngày nay Giáo Hội có còn áp dụng câu ngạn ngữ: cha ông ăn nho xanh, con cháu ê răng? Xin cha giải đáp giúp con. Con cám ơn cha!

 Xem chi tiết »
Những điều kiện cần để được rước lễ

Phải có điều kiện nào để được rước lễ?

 Xem chi tiết »
12 3 4 Sau >>
Lên đầu trang