Giáo huấn vui. Kỳ 5 - Tông huấn Vui Mừng và Hân Hoan (25-31)

1/11/2020 6:43:03 AM
 

Playlist tất cả các số: youtube.com

 

Văn Yên, SJ

(VaticanNews Tiếng Việt 10.01.2020)

Gaudete-et-Exsultate.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang