Giáo huấn vui. Kỳ 2: số 8-13 Vui Mừng và Hân Hoan

12/5/2019 6:40:23 PM
Cái gì mà... Cho em gần thánh thêm chút nữa...!

 

Playlist tất cả các số: youtube.com


Thanh xuân như một ly trà

 Nghe xong tông huấn mới là thanh xuân...:)

 

Văn Yên, SJ

(Vatican News 04.12.2019)

Gaudete-et-Exsultate.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang