Giáo huấn

GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 06 Năm 2013

V/v Tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng

 Xem chi tiết »
GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 06/2013

Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận tháng 06/2013

 Xem chi tiết »
GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 05 Năm 2013

V/v Làm Chứng Bằng Đời Sống Đức Tin

 Xem chi tiết »
GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 05/2013

Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận tháng 05/2013

 Xem chi tiết »
GP.QUI NHƠN: Thư gởi cho những người tìm hiểu ơn gọi

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN GỬI CÁC DỰ TU NAM NỮ NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN CHO NHỮNG NGƯỜI TÌM HIỂU ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ TRONG GIÁO PHẬN QUI NHƠN 21 – 04 – 2013

 Xem chi tiết »
Ơn Gọi, Dấu chỉ hy vọng cho thế giới hôm nay - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 50

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 4, với chủ đề: “Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng dựa trên đức tin”... Dịp này, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã công bố sứ điệp sau đây vào ngày 15 tháng 12 năm 2012.

 Xem chi tiết »
GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 04/2013

Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận Tháng 4 năm 2013

 Xem chi tiết »
GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 03/2013

THƯ MỤC VỤ Đức Giám Mục Giáo Phận Tháng 3 năm 2013

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang