Giáo hội

TÌM LẠI KHO TÀNG BỊ LÃNG QUÊN

(Khảo luận về Huấn Thị 1659 của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin)

 Xem chi tiết »
Chân Dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 23: Chân Dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Xem chi tiết »
Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách

Trong lịch sử Kitô giáo, ngoài các vụ chia rẽ có ngày từ hồi thế kỷ thứ IV cuộc ly khai lớn nhất đầu tiên xảy ra ngày 16 tháng 7 năm 1054, khi Giáo Hội Tây Phuơng và Giáo Hội Đông Phương ra vạ tuyệt thông cho nhau và biến thành Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống.

 Xem chi tiết »
Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo

Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách do Martin Luther khởi xướng kéo dài chưa được bao lâu, thì năm 1534 lại xảy ra một vụ ly khai mới: đó là vụ ly khai của Anh Giáo, do vua Enricô VIII khởi xướng.

 Xem chi tiết »
Thánh Iréne Và Công Cuộc Chống Lạc Thuyết

Khuynh hướng Ngộ đạo xuất hiện từ thế kỷ I ở Palestin kéo dài đến Tiểu Á, và lan rộng đến tận Alexandria vào thế kỷ II đã dấy lên phong trào Ngộ đạo thuyết “Kitô giáo”.

 Xem chi tiết »
Lược Sử Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 25: Lược Sử Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam

 Xem chi tiết »
Giáo hội Việt Nam Thời Hiện Đại

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 24: Giáo hội Việt Nam Thời Hiện Đại

 Xem chi tiết »
Giáo hội Việt Nam Thời Cận Đại

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 22: Giáo hội Việt Nam Thời Cận Đại

 Xem chi tiết »
Giáo hội Việt Nam xây dựng Và phát triển

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 17: Giáo hội Việt Nam xây dựng Và phát triển

 Xem chi tiết »
Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 16: Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam

 Xem chi tiết »
Giáo Hội Thời Hiện Đại

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 21: Giáo Hội Thời Hiện Đại

 Xem chi tiết »
Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 20: Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo

 Xem chi tiết »
Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 19: Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến

 Xem chi tiết »
Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 18: Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang