Giáo hội Công Giáo và... "đạo luật bình đẳng"

4/17/2021 5:23:48 PM
Trên tờ Public Course của viện Whiterspoon ngày 16/3/2021 có bài viết của đức hồng y Timothy Dolan, tgm Newyork kêu gọi người Công Giáo Hoa Kỳ đứng lên phản đối Đạo Luật Bình Đẳng ( Equality Act ) sắp được Hạ Viện thông qua.

Timothy_cardina_Dolan_at_St__Patricks_Day.jpg
Đức hồng y Timothy Dolan. Ả
nh: Religious Freedom Institute

Ngoài đức hồng y Timothy Dolan còn có nhiều vị lãnh đạo Giáo Hội  khác kêu gọi người Mỹ  lên tiếng phản đối Đạo Luật này chẳng hạn  giám mục Joseph Strickland của tiểu bang Texas đã đưa ra lời cảnh báo: “ Đạo Luật Bình Đẳng” đang được Quốc Hội xem xét là mối đe dọa đối với những người có đức  tin ở quốc gia này và vì thế tôn giáo kêu gọi tất cả những ai tin vào Chúa và sự thật trong mạc khải của Ngài hãy lên tiếng và cho các thành viên Quốc Hội và thượng nghị sĩ của mình biết rằng: Dự Luật này đe dọa trái tim của quôc gia chúng ta” ( Nguồn: Ngọc Mai – ĐKN – 26/2/2021 ).

 

Khi giới  hữu trách của Giáo Hội Mỹ kêu gọi giáo dân đứng lên phản đối Đạo Luật Bình đẳng  thì hẳn phải có lý do hết sưc quan trọng nào đó. Vậy lý do ấy là gì ?: “ Hôm thứ hai ( 22/2/2021 ) chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo  Bill Donohue đã cảnh báo trong một bài viết  đăng trên website của tổ chức rằng Đạo Luật Bình Đẳng  này  có 02 mục đích: Thứ nhất nó sẽ sửa đổi Đạo luật Quyền Công Dân năm 1964 để đưa khuynh hương tình dục và bản dạng giới vào định nghĩa giới tính. Thứ hai  nó sẽ làm suy yếu Đạo Luật Khôi Phục Tự Do Tôn Giáo bằng cách ưu tiên quyền của người đồng tính hơn  Quyền Tự Do Tôn Giáo và Lương Tâm” ( Nguồn: Ngọc Mai – ĐKN 26/2/2021 đã dẫn ).

 

Cuộc tấn công vào Đạo Công giáo đã chính thức phát động qua cuộc bầu cử Mỹ vừa rồi với việc đăc cử của Joe Biden và Đảng Dân Chủ. Cả Joe Biden và bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ Viện  đều nhận mình là người Công Giáo nhưng lại chống phá Đạo một cách quyết liệt  ngay từ trong nền tảng của nó  và lần này với Đạo Luật Bình Đẳng  đã thực sự chứng minh điều  ấy.

 

Thật ra thì Quyền Bình Đẳng của con người đã được Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ khẳng định rõ ràng: “ Tất cả mọi người sinh ra  đều được tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền. Mọi con người  đều được Tạo Hóa  ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong  tình bằng hữu”.

 

Tuyên Ngôn là như vậy nhưng trong thực tế thì việc áp dụng nó  lại tùy thuộc vào cách giải thích  của từng mỗi quốc gia cho những mục đích của mình và thường là vi phạm  cách  nghiêm trọng. Những nước độc tài quân phiệt  hoặc CS  đều có Hiến Pháp và trong Hiến Pháp đó họ cũng không phủ nhận  điều khoản này nhưng lại ra sức đàn áp và triệt hạ tự do của người dân !

 

Tất cả đều tùy thuộc vào cách giải thích cho mục đích mà nó nhắm tới. Cái nhắm tới của Đạo Luật Bình Đẳng Mỹ đó là…tàn phá đức tin Công Giáo và việc thể hiện đức tin ấy trong đời sống như lời đức hồng y  Timothy Dolan nói: “ Đạo Luật Bình Đẳng đưa chúng ta đi theo một hướng khác. Trong khi cái tên nghe có vẻ hấp dẫn. Có ai lại không ủng hộ Bình Đẳng ? Thế nhưng Đạo Luật Bình Đẳng  thực sự bất khoan dung  một cách sâu xa. Nó bắt mọi người chấp nhận  một lối hiểu đầy tranh cãi về bản chất con người và nó đi trệch đường  khi nó nhắm vào những người có đức tin” ( Nguồn: Vatican News 23/03/2021 ).

 

Nếu Đạo Luật Bình Đẳng đưa vào áp dụng thì nó sẽ gây tác hại lớn lao cho  các cơ sở  Công Giáo. Luật này mở rộng ý nghĩa của các cơ sở Lưu Trú Công Cộng chẳng hạn các Nhà Dòng, các Tu Viện  đều  bị coi là nơi Lưu Trú Công Cộng và các nơi lưu trú  ấy không được phép  từ chối bất kỳ người nào. Nếu từ chối sẽ bị khép vào tội  phạm luật Bình Đẳng. Vì  vậy,  nếu một Dòng Nữ  nào đó từ chối một  người đàn ông ( Sinh học ) tự nhận mình là…đàn bà muốn vào ở đó thì sẽ phạm luật…???

 

Hoặc một Thánh Đường được coi là nơi lưu trú công cộng    từ chối đám cưới đồng tính  sẽ bị khép vào tội kỳ thị  dựa trên khuynh hướng tính dục v.v…

 

Hoặc Đạo Luật Bình Đẳng  đưa vào mệnh lệnh phá thai bằng cách định nghĩa giới tính “ Sex” để bao gồm  từ ngữ: phá thai, sinh con hoặc một tình trạng y tế  liên hệ thì ai cấm phá thai  cũng  là vi phạm luật v.v…

 

Trước những điều được gọi là…phạm luật ấy, Giáo Hội Hoa kỳ đành chỉ biết…bó tay, không làm gì được vì đó là luật được Quốc Hội thông qua…! Tính chât nguy hại đến đời sống đức tin Công Giáo thể hiện bằng luật pháp  là điều khó tránh khỏi, tất cả là do quan niệm về …Bình Đẳng và Bình Đẳng ở đây chỉ dành cho những người đồng tính  hoặc phụ nữ phá thai mà trước đây đã bị cấm đoán,  cho là tội…

 

Thực sự  người đồng tính không  có tội lỗi gì cả, chỉ có thực hiện  đồng tính mới bị kết án ? “ Bởi cớ ấy nên Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo tà tình đáng xấu hổ, vì đàn bà của họ đổi cách dùng thuận tánh ra cách dùng nghịch tánh. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng thuận tánh với đàn bà mà hun đúc tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông làm sự nhuốc nhơ với nhau rồi tự chuốc lấy mình sự báo ưng xứng với sự lầm lạc của họ…

 

…Đã vậy, vì họ không thèm nhận biết nên Thiên Chúa đã để mặc họ bị tâm trí ra vô dụng để làm những điều trái  lẽ. Họ đầy dẫy mọi sự bất nghĩa, gian ác, tham lam, hiểm độc, ganh ghét, tàn hại, tranh giành, quỷ quyệt, ác ý và thù ghét Thiên Chúa” ( Rm 1, 26 -30 ).

 

Với Đạo Luật Bình Đẳng, chẳng những người ta đã nhìn nhận quyền của người đồng tính  mà còn  đề cao họ như những con người…can đảm, dám công khai sống với giới tính của mình….

 

Như Thánh Phao Lô nói về những tội lỗi xấu xa, đê hèn của người đồng tính và tội lớn nhất là họ đem lòng thù ghét Thiên Chúa bởi đã sinh ra họ trong tình trạng  khốn khổ như thế. Đang khi đó Thiên Chúa…sinh ra con người tất cả đều là Hình Ảnh của Ngài ( St 1, 26 ).

 

Tất cả đều được sinh ra là…Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa  có nghĩa đều bình đẳng như nhau. Ấy vậy  tại sao  chúng ta lại thấy có sự bất bình đẳng  chẳng những giữa con người với  con vật mà còn giữa con người với nhau: Có người thì khôn ngoan sáng  suốt có người thì đần độn, ngu dôt. Có người thì sinh ra trong hoàn cảnh giàu sang, phú quý. Có người lại phải sinh ra trong nghèo khổ  bần hàn. Có người  sinh ra khỏe mạnh  không có tật  bệnh có  người  sinh ra đã què quặt, ốm yếu v.v…

 

Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó và nguyên nhân  gây ra sự bất bình đẳng  đó chính là Tội nguyên Tổ là tội phân biệt thiện ác: “ Đức Chúa phán dạy   EVA rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện, điều ác thì  chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc là phải chết” ( St 2, 16 -17 ).

 

Tại sao…biết điều thiện, điều ác lại là tội ? Bởi vì …biết ở đây  chính là sự phân biệt. Một khi  biết  phân biệt điều thiện, điều ác thì sẽ đưa đến sự bất bình

 

đẳng. Không có sự phân biệt  thì không thấy có sự khác biệt giữa giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, thiện ác v.v…

 

Phân biệt  giữa thiện và ác để rồi nếu cho đây là thiện  thì đem tâm bênh vực, giúp đỡ. Trái lại cho kia là ác thì sẽ đem tâm ghét bỏ, loại trừ v.v…Cũng  chính vì sự phân biệt thiện ác ấy mà đã phát sinh  thù hận, chiến tranh giữa  các chế độ, quốc gia với nhau. Chẳng phải chế độ  phát xít Đức vì cho chỉ có dân tộc mình là…thượng đẳng nên mới ra tay giết hơn sáu triệu người Do Thái trong thế chiến thứ hai ? Chẳng phải  các chế độ CS phát động cuộc đấu tranh giai cấp khôc hại là vì đã cho chỉ có giai cấp vô sản mới làm được cách mạng v.v…?

 

Chẳng phải các cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra từ trước đến nay là vì các tôn giáo ấy đã cho chỉ có mình là nắm được chân lý tuyệt đối, không thể đội trời chung với nhau ? Sự căm thù giết hại nhau trong tôn giáo oái oăm thay lại  do nơi tôn thờ  đấng giáo chủ của mình mà ra. Người Hồi giáo trong suốt tháng chay Ramadan bắt buộc  các tín đồ phải tụng đọc câu này: Không có thánh thần nào khác ngoài Thượng Đế Allah và Mohamet là thiên sứ của Ngài”

 

Tất cả đưa đến bất bình đẳng là do phân biệt, chấp trước thiện ác mà ra. Tuy nhiên muốn hiểu được Tội nguyên Tổ thì không có cách nào khác là giải sách Sáng Thế  theo lối Minh Triết: Vườn Địa Đàng là  Tâm Vô Phân Biệt. Trái Cấm là  Tâm Phân Biệt. Rắn là Sa Tan. Khi ông bà…ăn Trái Cấm  tức khởi Tâm Phân Biệt  thì liền mất đi Tâm Vô Phân Biệt cũng chính là  Thực Tại hằng hữu vốn có ở nơi mỗi người. Thực Tại ấy Đạo Phật gọi là  Phật Tính còn Đạo Chúa là Bản Thể Tình Yêu.

 

Khi Tâm Phân Biệt khởi thì liền đó đã mất đi Tâm Vô Phân Biệt có nghĩa không còn sống trong Thực Tại Địa Đàng. Khi nhìn một bông hoa và chỉ thấy nó là…bông hoa thì đó là sống trong thực tại…hoa. Nhưng khi nhìn bông hoa mà khởi tâm phân biệt…đẹp, xấu thì liền đó đã mất đi thực tại…hoa như nó là.

 

Khi nhìn bông hoa chẳng những chỉ thấy nó…đẹp, xấu mà còn muốn hái đem về  chưng ở nhà mình, đó chính là…Ngã Chấp. Ngã chấp  tức  cho mình ( Ngã ) là thật có và bông hoa ấy là của mình ( Ngã Sở ).

 

Cho bông hoa  cũng như muôn vật, muôn sự ở đời …là thật có  đó là cái chấp muôn thuở khiến làm cho mất đi Bình Đẳng Tính vốn có ở nơi con người. Do nơi  cái thấy phân biệt mà đã khiến  con người mất đi sự bình đẳng và  trong Triết Học hay Tôn Giáo cũng vậy. Với  các  nền triết học thì đều thể hiện mình ở  những  cái Duy chẳng hạn như Duy Tâm, Duy Vật, Duy Lý, Duy Sinh, Duy Thực v.v…

 

Duy là duy nhất. Chỉ có lập trường, quan niệm của trường phái mình là đúng là nhất. Tuy nhiên bất cứ  cái Duy nào cũng đều có phản chứng  và phản chứng nào cũng có cái lý của  nó. Nếu là Duy Vật thì phản chứng  là Duy Tâm v.v…Hễ bao giờ còn… Duy thì  còn bất bình đẳng, chỉ khi nào bỏ đi những cái Duy ấy thì  con người mới có thể bước vào Thực Tại.

 

Tất cả những cái…Duy trong triết học ấy đều chống trái nhau và đó là điều  đương nhiên, không sao tránh khỏi. Tại sao ? Bởi vì chúng chỉ là những khái niệm  mà khái niệm thì đâu có phải là Thực Tại nó là ? Chỉ trong Thực Tại mới có thể  đưa  đến bình đẳng  có nghĩa làm cho con người hiểu nhau, đi đến với nhau.

 

Nếu triết học với những cái Duy  của nó đã khiến cho các trường phái luôn chống trái bất bình đẳng với nhau  thì trong tôn giáo cũng vậy. Nếu  tôn giáo nào cũng chỉ cho mình…nắm được chân lý  và là chân lý tuyệt đối  thì sao có thể đối thoại chẳng hạn như Đại Kết, Hội Nhập Văn Hóa này nọ. ?

 

Để có thể …hội nhập tức  đi đến được với nhau thì nhất  định cần có sự bình đẳng. Tuy nhiên bình đẳng không có nghĩa là thái độ…ba phải, coi đạo nào cũng như đạo nào ? Bình đẳng ở đây chính là nhìn nhận  nhau trong cùng một Chân Lý mặc dầu có sự khác biệt về hình thức cũng như phương thức diễn tả.

 

Tính chất…đồng trong Chân Lý và Chân Lý ấy ở nơi  Đạo Phật  gọi là Phật Tánh còn trong  Đạo Chúa gọi là Bản Thể Thiên Chúa Tình  Yêu.  Để đi đến cái chỗ…đồng ấy dù trong  triết học hay tôn giáo  đều cần  có sự tìm kiếm, chính cái sự thành tâm tìm kiếm ấy  mới khiến người ta gặp được nhau. Đức Khổng nói: “ Thiên hạ hà tư hà lự, thiên hạ đồng quy như thù đồ, nhất trí nhi bách lự, thiên hạ hà tư hà lự” ( Thiên hạ lo gì, nghĩ gì ? Thiên hạ tuy có trăm mối lo khác nhau nhưng cùng về một mối – Dịch ).

 

Nhờ Đức Ki Tô, Đấng Trung Gian, chúng ta mới có thể  yêu mến và nhận biết Thiên Chúa. Trong việc nhận biết ấy, thần học đã có cái sai lầm rất lớn mà cho đến nay vẫn chưa hề được nhận ra đó là chủ trương có thể nhận biết Thiên Chúa qua  Con Đường Duy Lý. Nhận biết Thiên Chúa đó chỉ là Thiên Chúa của khái niệm  chẳng hề có liên quan gì đến Thiên Chúa là Cha do Đức Ki Tô mạc khải.

 

Để nhận biết Đấng Thiên Chúa là Cha như Thực Tại Ngài Là thì duy chỉ có Con Đường Tình Yêu: “ Có luật sĩ hỏi thử Chúa Giê Su: Thưa Thầy trong Luật Pháp, giới răn nào là quan trọng nhất ? Ngài đáp: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn hết ý chí mà thương yêu Chúa là Thiên Chúa ngươi. Ấy là giới răn đầu nhất. Còn điều thứ hai cũng vậy. Ngươi hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Cả luật pháp và tiên tri đều tóm lại trong hai điều răn ấy” ( Mt 22, 34 -40 ).

 

Giới răn Yêu Thương  là nền tảng của Đạo Chúa  nhưng  ngày nay giới răn ấy  không còn được tuân giữ. Nguyên nhân khiến  giới răn đó không được tuân giữ  là vì Đấng Thiên Chúa  của thần học chỉ là một thứ khái niệm rỗng, không có thực chất. Chẳng  ai lại có thể yêu mến, tôn thờ một thứ chỉ là khái niệm bao giờ ?

 

Con người chỉ có thể yêu mến để trở về với Đấng  là Bản Thể Tình Yêu cũng là Đấng Cha ở nơi mình. Thế nhưng cũng giống như đứa con trong Dụ Ngôn của Đức Ki Tô, con người chỉ có  cái quyết tâm trở về một khi ở trong hoàn cảnh quá  ư khốn khổ: “ Muốn ăn cám  của heo ăn mà người ta cũng không cho” ( Lc 15, 16 ).

 

Có nhận biết khổ  thì con người mới tìm đường  cho hết khổ. Trái lại khổ mà không biết mình khổ  thì cứ ở mãi trong khổ mà không biết. Cái khổ của con người trong mọi thời, mọi nơi  là bị màn vô minh che lấp, chấp cho mình khác biệt với người. Cũng vì cho mình…khác với người  thế nên không  cách chi có thể yêu người  mà đã  không yêu thương được người thì làm sao có thể yêu mến Chúa: “ Chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Vì có ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà  lại ghét anh em mình là người mình đã thấy thì thể nào có thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà mình không thấy được ư ? ( 1Ga  4, 19 -20 ).

 

Đạo Luật Bình Đẳng của Mỹ chỉ có mục đích  để triệt hạ đức tin Công Giáo và khi đức tin ấy bị triệt hạ thì con người  sẽ  không còn lòng tin nơi Chúa Giê Su Ki Tô để rồi phải triền miên sống trong tăm tối: “ Ta là sự sáng dến thế gian, hầu hễ ai tin Ta thì chẳng cứ ở trong tối tăm” ( Ga 12, 46 )./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang