Giáo dân đặt Mình Thánh Chúa được không?

7/11/2012 1:44:09 PM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

holy-hour.jpg

Qua việc chúng tôi trả lời về việc cất Mình Thánh Chúa trong các điều kiện nào (xem bài ngày 20-6), một độc giả hỏi: "Khi Mình Thánh Chúa được đặt cho cộng đồng chầu, liệu một giáo dân có xứng đáng để đặt Mình Thánh Chúa vào Hào Quang, và, sau khi chầu xong, lấy Mình Thánh Chúa ra và cất trong nhà tạm không? Tôi thấy việc này đã diễn ra trong nhiều nhà thờ. Đức Giáo Hoàng đồng ý với việc làm này không? Điều giáo luật nào nói về vấn đề này?"

Đáp: Các thừa tác viên có chức thánh là các thừa tác viên thông thường của việc đặt mình Thánh Chúa khi chầu, và cất Mình Thánh Chúa vào nhà tạm. Một thầy giúp lễ là một thừa tác viên ngoại thường theo chức vụ của công việc này, khi hoàn cảnh yêu cầu.

Nhưng chỉ có các thừa tác viên có chức thánh mới có thể cầm Mình Thánh Chúa để ban phép lành.

Trong trường hợp đặc biệt, Giám mục có thể cho phép các thừa tác viên giáo dân đặt và cất Mình Thánh Chúa.

Ví dụ, nếu một giáo xứ thực hành việc chầu Mình Thánh nhiều giờ trong một ngày, nhưng việc chầu Mình Thánh bị gián đoạn trong đêm hoặc trong một thời gian dài trong ngày, Đức Giám mục có thể cho phép một thừa tác viên ngoại thường giáo dân, để đặt và cất Mình Thánh Chúa, nếu không có linh mục hoặc phó tế vào những lúc cần thiết (xem văn kiện "Eucharistiae Sacramentum"năm 1973 của Thánh Bộ Phụng Tự, các số 91-92).

Việc đặt và cất Mình Thánh Chúa bởi một thừa tác viên ngoại thường phải là luôn đơn giản. Mình Thánh Chúa chỉ được đặt vào và cất khỏi Hào quang, và hộp đựng Mình Thánh được cất vào nhà tạm. Không xông hương và không cần người giúp lễ, mặc dầu cộng đoàn có thể hát một bài Thánh Thể thích hợp.

Đức Giáo Hoàng có đồng ý không ư? Vâng, Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ mong ước có đủ các thừa tác viên thông thường cho tất cả các giáo xứ trên thế giới.

Tuy nhiên, vì đây chưa phải là một thực tế, tôi nghĩ rằng Ngài chắc chắn sẽ ủng hộ việc nhờ đến các thừa tác viên ngoại thường được chấp thuận, để cổ vũ việc chầu Mình thánh Chúa liên tục ngày này sang ngày khác.

Nguyễn Trọng Đa
(Vietcatholic 9.7.2012/ Zenit.org 3.7.2012)

Lên đầu trang