Giáng Sinh - Emmanuel

12/22/2019 11:47:17 AM

Quê hương con những ngày rét đậm

Trắng Sapa sương muối chập chùng

Đỉnh Phanxipăng tuyết phủ trắng ngang trời

Đón Giáng Sinh mùa nữa lại quay về.

 

Ngày giáng thế năm xưa Chúa đến

Cũng mùa đông sương tuyết lạnh lùng

Trong máng cỏ, rơm hèn thân phận

Kiếp làm người Chúa mặc cứu sinh linh

Theo kế hoạch từ ngàn xưa Chúa định

Thuở hồng hoang khi trái cấm an bài

Tình yêu Chúa cho con người sa ngã

Chính Người Con rất yêu dấu của Ngài

Emmanuel tiếng vọng từ ngàn xưa vang mãi

Mỗi Giáng sinh về: Thiên Chúa ở cùng ta.

 

Bên hang đá con say sưa chiêm ngắm

Chúa Hài Nhi đang hé môi cười

Để loan báo mùa hồng ân cứu độ

Chúa làm người và ở giữa chúng nhân.

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Lên đầu trang