Giám mục Passau cổ võ gia tăng Chầu Mình Thánh Chúa

10/16/2021 11:33:06 AM
Đức cha Stefan Oster, Giám mục giáo phận Passau ở miền nam Đức, cổ võ các giáo xứ Công giáo gia tăng Chầu Mình Thánh Chúa.

bischof_stefan_oster_passau.jpg
Bischof Stefan Oster, Passau | Vatican News

Trong bài đăng trên tạp chí “Herder Korrespondenz”, số đặc biệt về linh đạo ngày nay, Đức cha Oster khẳng định rằng việc Chầu Thánh Thể có thể giúp Giáo hội gia tăng khả năng yêu mến và khiêm nhường. Chúa Giêsu hứa luôn luôn hiện diện với loài người, con người cũng phải luôn luôn tìm kiếm sự gần gũi với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Việc Chầu Thánh Thể là một cách thức đặc biệt thích hợp giúp chúng ta ở trước mặt Chúa và ở trong Chúa Giêsu Kitô.

Đức cha Stefan Oster phê bình rằng ngày nay hoạt động của Giáo hội thường hướng về hiệu năng, thành tích và tầm quan trọng về mặt xã hội. Theo tiêu chuẩn trần tục như thế, việc Chầu Mình Thánh Chúa dường như là điều thừa thãi: người ta cho rằng các tín hữu cầu nguyện chẳng góp phần gì vào hiệu năng và tầm quan trọng cũng như thành công cụ thể của Giáo hội, cũng như không gia tăng lợi tức, và không giảm bớt số người xin ra khỏi Giáo hội. Trong thực tế, việc Chầu Thánh Thể mà người ta coi là vô ích tương ứng, với thái độ cơ bản của Kitô hữu để cho mình được Thiên Chúa uốn nắn. Chỉ từ kinh nguyện, tín hữu mới có thể chu toàn sứ mạng chính yếu của Giáo hội là dẫn đưa tha nhân về với Chúa Kitô. Chẳng vậy, mọi cố gắng canh tân Giáo hội chỉ nhắm gia tăng hoạt động mà thôi”.

Tại Đức, hiện có “Con đường Công nghị” chủ trương cải tổ Giáo hội một cách sâu rộng. Trong thư gửi Dân Chúa tại Đức, hồi tháng Sáu năm 2019, Đức Thánh cha Phanxicô đã cảnh giác chủ trương chỉ quan tâm với việc cải tổ cơ cấu của Giáo hội mà đặt nhẹ linh đạo, cải tiến bản thân và quan tâm đến sứ mạng truyền giáo của Hội thánh.

(KNA 12-10-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.
(rvasia.org 15.10.2021)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang