Giải đáp

Có mấy kinh khẩn cầu Thánh Linh trong Kinh nguyện Thánh Thể I?

Người Rước lễ đang khi mắc tội trọng có bị vạ tuyệt thông không? Được nhìn thừa tác viên khi Rước lễ không?

 Xem chi tiết »
Có thể dùng TỰ ĐIỂN và SÁCH CHÚ GIẢI bằng tiếng Anh nào để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh?

Có nhiều bộ tự điển và sách chú giải Kinh Thánh bằng tiếng Anh có giá trị có thể dùng để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh.

 Xem chi tiết »
Có được từ chối cho Rước Lễ không?

ROMA - Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư Phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân?

“Qua việc xức dầu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các Linh Mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu nạn và vinh hiển để Người nâng đỡ và cứu chữa họ; hơn nữa, Hội Thánh còn khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Kitô, để mưu ích cho dân Thiên Chúa” (GLTC 1499).

 Xem chi tiết »
"Giáo Hội Công giáo Cổ" và "Giáo Hội Công Giáo Quốc gia Ba Lan"

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Phải chăng Giáo Huấn Công Giáo về Ngừa Thai chỉ dành cho các cặp vợ chồng ?

Hỏi: Sự lên án việc ngừa thai của Giáo Hội Công Giáo có phải chỉ ràng buộc các cặp vợ chồng hay đó là một quy luật đạo đức phổ quát?

 Xem chi tiết »
Các ngăn trở cho người muốn chịu chức Linh mục

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Khi nào hát thánh thi TE DEUM?

"(TE DEUM) Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa”

 Xem chi tiết »
Đấm ngực mấy lần khi đọc kinh Cáo mình?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Nói Thêm Về Vấn Đề Linh Mục Đồng Tế và Bổng Lễ

Hỏi : Xin cha giải thích lại về vấn đề có nhiều linh mục đồng tế và tiền xin lễ.

 Xem chi tiết »
"Cho nhiều người" khác với "cho mọi người" không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Thế nào mới gọi là sống? Thế nào mới gọi là sống không bằng chết?

Thế nào mới gọi là sống? Thế nào mới gọi là sống không bằng chết? (Đào Hoa Lệ Huyền - Q.10, TP.HCM)

 Xem chi tiết »
Đấng Bản quyền nào được nhắc đến tên trong Thánh lễ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Roma.

 Xem chi tiết »
Tại sao phải xưng tội với một Linh mục?

Hỏi: xin cha giải thích rõ những câu hỏi sau đây:

 Xem chi tiết »
Truyền thống Kế vị Tông đồ là gì?

Sau khi hoàn thành Sứ Mệnh cứu chuộc cho nhân loại, và trước khi về Trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội của Chúa trên nền tảng Tông Đồ với Phê rô là Thủ Lãnh đầu tiên của Giáo Hội sơ khai với Sứ Mệnh “ Hãy chăn dắt chiên của Thầy .” ( Ga 21: 17 ). Chúa cũng truyền cho Phêrô và các Tông Đồ mệnh lệnh rất quan trọng này là “ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo…” ( Mc 16:15) .

 Xem chi tiết »
Có được tôn kính ảnh tượng?

Hỏi: Con thấy người Công Giáo rất quan tâm đến ảnh tượng. Họ tôn sùng chúng như Thiên Chúa vậy. Điều này có được phép không? Những người Tin Lành hình như không cho phép điều này. Xin cho con vài lời giải thích về vấn đề tôn kính ảnh tượng trong đạo Công Giáo mình? Con cảm ơn!

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang