Giải đáp

Tại sao Thiên Chúa chỉ phán xét riêng con người về những việc người ta làm trong cuộc sống này?

Hỏi: xin cha giải thích giúp : Tại sao Thiên Chúa chỉ phán đoán để thưởng hay phạt riêng con người mà thôi?

 Xem chi tiết »
Làm sao để được cứu rỗi để sống đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau?

Hỏi: Xin cha giải thích thêm về ván đề cứu rỗi để hưởng hạnh phúc Nước Trời

 Xem chi tiết »
Có lý do hay trường hợp nào cho phép phá thai, giết người không, và khi nào thì chiến tranh được coi là chính đáng phải thi hành (không có tội)?

Hỏi: xin cha cho biết khi nào thì hành vi sát nhân như phá thai, giết người khác được phép làm; và khi nào chiến tranh có thể được coi là chính đáng, nghĩa là không có tội?

 Xem chi tiết »
Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ người khác không?

Hỏi: xin cha giải thích giúp thắc mắc dưới đây: Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác không?

 Xem chi tiết »
Ngưng lễ để giải tội được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Có được phép bỏ đạo Công Giáo để gia nhập một giáo phái Tin Lành nào không?

Thực tế ngày nay là có rất nhiều người Công Giáo không còn hiệp thông với Giáo Hội vì không tham dự và thực hành đời sống bí tích như đi dự lễ các ngày Chúa Nhật và xưng tội rước lễ nữa.

 Xem chi tiết »
Nguyên nhân nào đã gây ra những cuộc ly giáo trong Giáo hội?

Hỏi: Xin cha giải thích rõ hai thắc mắc quan trọng sau đây:

 Xem chi tiết »
Linh mục có được phong thánh và gia vạ tuyệt thông cho ai không?

Hỏi: Xin cha vui lòng giải thich một vài thắc mắc sau đây:

 Xem chi tiết »
Linh mục có được phép cử hành các bí tích theo ý riêng mình không?

Hỏi: xin cha giải thích vài thắc mắc sau đây liên can đến việc dạy dỗ và cử hành bí tích của linh mục:

 Xem chi tiết »
Nhà thờ giáo xứ và nhà thờ Dòng tu có sự phân biệt không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Người đi lễ trễ có được rước lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Phạm Tội Nào Thì Không Được Rước Lễ?

Hỏi: Thưa cha, phạm những tội nào thì không được rước lễ ? Tội trọng là những tội nào, xin cha cho biết cụ thể.

 Xem chi tiết »
Nói Thêm Về Vấn Đề Rước Lễ Bằng Tay

Hỏi: xin cha cho biết rước lễ bằng tay có bất kính đối với Chúa Kitô hay không?

 Xem chi tiết »
Rước Lễ Bằng Tay Hay Trên Lưỡi?

Hỏi: xin cha giải thích giúp 2 thắc mắc sau đây: Có luật nào cho phép rước lễ bằng tay không? Khi nào thừa tác viên giáo dân được cần đến để cho rước lễ?

 Xem chi tiết »
Tại sao phải sám hối để được cứu rỗi?

Hỏi : Nhân Mùa Phục Sinh, tưởng niệm công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, qua khổ hình thập giá, chết đau thương và sống lại vinh hiển, xin cha giải thích lời Chúa nói sau đây: “… Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.( Mc 1: 15)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang