Giải đáp

Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân khác và giống nhau thế nào?

Hỏi: Xin cha giải thích thêm về vai trò và trách nhiệm của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Hội và tại sao tu sĩ không được cử hành các bí tích như giáo sĩ?

 Xem chi tiết »
Tại sao phải làm việc đền tội sau khi xưng tội?

Hỏi: Liên quan đến việc xưng tội, xin Cha giải thích thêm điều này: Sau khi đã thật lòng xưng tội với linh mục thì Chúa đã tha thứ hết mọi tội rồi. Vậy tại sao còn phải làm việc “đền tội” sau đó? Như vậy, có phải Chúa không tha hết, hay tha có điều kiện hay sao?

 Xem chi tiết »
Xưng tội thế nào cho đúng cách?

Hỏi: xin Cha giải thích rõ phải xưng tội thế nào cho đúng cách. Có được phép xưng vắn tắt, đại cương hay phải nói rõ chi tiết mọi tội?

 Xem chi tiết »
Sự khác biệt giữa Bí Tích, Á Bí Tích và Ân Xá

Hỏi: Xin cha giải thích lại sự khác nhau giữa bí tích, á bí tích và ân xá.

 Xem chi tiết »
Hồng y là ai và có chức năng là gì?

Vai trò và trách nhiệm của tước vị Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo La Mã

 Xem chi tiết »
Các Giám mục Công Giáo được bổ nhiệm như thế nào?

Quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các giám mục thuộc về Đức Đức Giáo Hoàng, và Ngài được tự do lựa chọn bất cứ ai mà ngài chọn.

 Xem chi tiết »
Tại sao bổ nhiệm Giám Mục thường lâu đến vậy?

Bổ nhiệm Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo là một quy trình rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian.

 Xem chi tiết »
Hàng Giáo phẩm là ai và có Chức năng gì?

Hỏi: xin cha giải thích rõ chức vụ và chức năng của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và địa phương.

 Xem chi tiết »
Người Tín Hữu Chúa Kitô phải có những nhân đức nào?

Hỏi : xin cha giải thích các nhân đức mà người Công giáo phải có để sống đức tin trước mặt người khác.

 Xem chi tiết »
Xin cha cho biết rõ hai thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp lễ

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma

 Xem chi tiết »
Màu sắc lễ phục của các linh mục trong thánh lễ đồng tế

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Có Thánh Lễ nào gọi là "Lễ Đặc Biệt" trong Phụng Vụ của Giáo Hội không?

Hỏi: ở một nhà Dòng kia có xây một Vườn gọi là “Vườn Cầu Nguyện”.

 Xem chi tiết »
Tại sao Giáo Hội Công Giáo tôn kính Thánh Giá có hình Chúa Kitô (Crucifix) bị đóng đanh?

Hỏi : Xin cha giải thích cho biết tại sao người Tin Lành chỉ trưng cây thập giá không có Chúa chịu đóng đanh, trong khi người Công Giáo lại trưng hình Chúa chịu đóng đanh trên thập giá ở trong nhà thờ cũng như ở tư gia ?

 Xem chi tiết »
ƠN BẤT KHẢ NGỘ (Infallibility) LÀ GÌ?

Hỏi : Xin cha giải đáp việc Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho phụ nữ thì ngài có được ơn bất khả ngộ hay không ?.

 Xem chi tiết »
Giáo Hội và sự ra đời của Phụng vụ

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma

 Xem chi tiết »
Chủ nhật Thăng Thiên được tính là Chủ nhật Mùa Thường niên không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang