Giả như...

4/25/2022 7:28:02 PM
Anh em nói chuyện vui với nhau. Thầy Sáu kể : “Hôm qua em suy nghĩ. Giá như mà Giuđa không đi thắt cổ và rồi Chúa Phục Sinh hiện ra với Giuđa thì xem chừng ra dễ giảng hơn đó anh ...”

Ờ thì cũng là suy nghĩ cá nhân. Chuyện giảng thuyết mãi mãi vẫn là chuyện khó đối với linh mục. Có người bảo đó là chuyên môn của các Cha mà ! Dĩ nhiên là chuyên môn của các Cha nhưng rồi có những đoạn Tin Mừng đọc xong coi như là khó nói và thậm chí chả biết nói gì.

Cứ như gặp vào những ngày mà các trang Tin Mừng cứ loanh quanh ở diễn từ Bánh Trường Sinh thì xem chừng ra cũng khó giảng đó chứ. Đơn giản vì rằng là ai ai cũng đã nghe và nghe quá nhiều về Bánh Trường Sinh. Chúa đã nói quá rõ rồi để rồi diễn giải gì nữa đây khi chính Chúa đã trở nên tấm bánh cho mọi người.

Hay cứ như những ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cứ lui lui tới tới chuyện Chúa Phục Sinh. Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các môn đệ, với bà Maria và với 2 môn đệ làng Emmau ai mà chẳng biết. Thế nhưng để chuyển tải ý nghĩa của Tin Mừng và áp dụng vào đời sống e rằng không đơn giản. Đơn giản là những chuyện này đã có đầy trên các trang mạng rồi để rồi nói gì nữa đây và nhất là nói đến cái chuyện khó khăn nhất của cuộc đời đó là tin vào Đấng đã chết mà đã phục sinh.

Và rồi, chắc có lẽ chả phải mình thầy Sáu hay ai nào đó cũng suy tư giá như ...

Thật thế, Tin Mừng như là câu chuyện thật hấp dẫn về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Tin Mừng đã kể lại trình thuật cũng như lịch sử cứu độ mà ngang qua đó Thiên Chúa muốn nói với con người rằng Thiên Chúa yêu thương con người.

Thiên Chúa đã yêu và yêu đến cùng. Thiên Chúa đã coi như không còn gì để nói về tình yêu của Ngài nữa. Bằng chứng tuyệt vời nhất đó chính là Thiên Chúa đã trao Con Một của Ngài cho con người như là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Chuyện đáng tiếc là con người đã không nhận ra tình yêu đó và đã bao nhiêu lần khước từ tình yêu của Thiên Chúa.

Giuđa cũng là hình ảnh, con người, tính cách để chúng ta suy nghĩ về chính đời sống đức tin của mỗi người. Ai mà chẳng biết Giuđa phạm tội tày đình là bán Thầy của mình và từ chuyện bán đó đã đẩy Thầy mình đi đến cái chết. Thánh Kinh nói Giuđa đi tìm đến cái chết bằng chuyện thắt cổ tự vẫn. Thế nhưng còn cái chuyện có hối lỗi trước khi thắt cổ hay không thì Kinh Thánh không nói.

Ngang qua câu chuyện Giuđa, Chúa vẫn bỏ ngỏ cho chúng ta sự tự do để lựa chọn cung cách sống của chúng ta. Với câu chuyện của Giuđa, mỗi chúng ta tự nhìn lại chính mình. Nếu như vì vài đồng bạc lẽ Giuđa đã bán Thầy thì ngày hôm nay cũng có nhiều Giuđa khác cũng bán cha mẹ, vợ chồng và anh chị em ruột của mình cũng chả cao giá là mấy.

Trước suy tư của Thầy Sáu về câu chuyện giá như của Giuđa thì tôi lại nghĩ khác. Giá như mỗi người hãy suy nghĩ kỹ về Giuđa để cùng xin ơn Chúa để đừng bao giờ mình rơi vào cung cách sống như Giuđa.

Đáng tiếc là ngày hôm nay vẫn còn và còn quá nhiều Giuđa thời hiện đại. Và tôi vẫn cứ tiếc ngẫn tiếc ngơ rằng là giá như đừng ai bán đứng cha mẹ anh chị em của mình nữa thì hay biết mấy. Thế nhưng rồi vẫn còn đó những câu chuyện bán nhau trong cõi nhân sinh này.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang