Gặp... thần lưu linh...

3/6/2022 11:28:03 AM
Vụn Vặt Suy Tư Mùa Chay Thánh:

Vào thăm người Tàu Anh Em ốm[1]...

Đường vào đã thấy lưu linh đi lệ khệ, ngả nghiêng với đất trời... Lè nhè thì có nhưng không 'chửi đổng' như Chí Phèo...

Đường ra lại thấy lưu linh nằm lăn quay giữa đường- ngay đầu đường ngã ba, khò khò vô tư, chân rạng ra thoải mãi, cản hết lối đi…

Ông Trùm xuống bê- kéo người vào sát lề đường- một phần tạo lối mở đi, một phần giúp lưu linh an toàn giao thông.

Lưu linh say khướt như khúc cây, không thấy phản ứng lè nhè...

Nói vấn đề an toàn là có cơ sở, khả năng bị xe cán thuộc hạng cao...

Nằm tư thế ngang bướng, thoải mái như thế, lại ngay khúc rẽ ngã ba, hạn chế tầm nhìn... Chẳng may gặp tay chạy nhanh, không kịp quan sát thì...

Honda thì hy vọng còn mạng sống dù thương tật

Xa bốn bánh... thì lưu linh... chết chắc, không chừng dẹp nát như tương...

Việc bồi thường thì đừng mơ, vì phần trái hoàn toàn về lưu linh. Nếu xử nghiêm minh có khi lưu linh còn bị phạt nữa!

Dẫu ông Trùm đã đẩy lưu linh vào nằm sát lề đường...

Hành trình về tớ vẫn thấp thỏm...

Và Cầu nguyện xin Cha Trời gìn giữ...

Tớ chợt nhớ đến Gia đình, đến Vợ, đến Cha Mẹ...

Có chồng tín đồ bác đế đạt ngưỡng lưu linh như thế... Vợ khổ biết chừng nào!

Có con như thế, làm Cha Mẹ cạn lời hết nước mắt biết bao!

***

Sự Tích bợm nhậu Lưu Linh:

'Lưu Linh, tự là Bá Luân, người đất Bái, thân hình xấu xí, phóng tình tứ chí ...

Lưu Linh hay uống rượu, nổi tiếng về rượu hơn hết trong Trước lâm Thất Hiền, uống rượu bao nhiêu cũng không say.

Một hôm, ông bảo vợ đi lấy rượu. Vợ ông đổ rượu đi và đập bể vò rượu, khóc mà can rằng: " Ông uống rượu nhiều quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rượu đi." (Nhiếp sinh là thu nhiếp tinh thần để nuôi sức khỏe).

Lưu Linh nói: "Phải, ta không thể tự cấm được, phải cầu quỉ thần lên để thệ nguyện mới được. Vậy phải đủ rượu thịt làm lễ chứ!"

Vợ liền nghe lời, lo sắm sửa đủ các thứ.

Xong, Lưu Linh bèn qùy mà khấn rằng: "Thiên sanh Lưu Linh, Dĩ tửu vi danh, Nhất ẩm nhất hộc, Ngũ đẩu giải tỉnh, , Phụ nhân chi ngôn, Thận bất khả thính."

(Trời sanh Lưu Linh, Lấy rượu làm danh, Mới uống một vò, Năm đấu giải tỉnh, Lời nói đàn bà, Cẩn thận đừng nghe.)

Khấn xong thì đem rượu thịt ra, ăn uống li bì, say say tỉnh tỉnh'.

(Sưu tầm trên web)

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang