Đường Thánh Giá thắng gian tà vẫn hy vọng nở hoa

5/10/2018 9:22:11 PM
Hiệp Thông- Thao Thức Cùng Thời hót:

LẠY CHÚA

Đêm nay con không ngủ

gẫm tớ xử tệ Chủ....

Thổn thức cùng muôn Dân khốn khổ

thất thủ...

 

Lẽ nào...

Hàng triệu người chết, hy sinh đổ bao máu mủ

Việt Nam vẫn tù mù

vẫn rối mù

vẫn hận thù !!! ???

Hiện tồn ngay thời ‘đệ nhất rực rỡ’

Vẫn câu hỏi- khắc khoải đến thiên thu !?

 

Kìa Dòng Phaolo Hà Nội

ngay kề lò nóng hổi

vẫn ngang hiên ‘cướp ngày’

khinh nhờn Lò quá thôi !

 

Kìa Thủ Thiêm khốn khổ

tiếng Dân kêu ai oán dậy đất trời

đã khàn cổ

người đã chết, máu đã đổ...

thế mà,

đầy tớ vẫn ‘ma ke no’,

vẫn cười hồ… hố.. hô

vẫn tặc thổ

vẫn gian ác phi nhân quá lố

tay lạm pháp quá dơ

thói đểu tớ nhởn nhơ

vẫn ngoài lò ...

Di tích trăm nắm Hội Dòng, Nhà Thờ

Cõi thiêng liêng

chúng vô cảm thờ ơ...!

 

Ôi, LẠY CHÚA

 

Có lúc sự căm phẫn ngút trời

trước bao phi lý bất công

ngang hiên lộng khắp nơi...

muốn xin Lửa Trời xuống

nướng bọn tớ tà tâm,

phạt ngay quả báo gian tà

cho cả tộc gia

cho hả dạ!...

 

Giật mình…

Đường Thánh Giá

Trong Giêsu:

Công lý- Tình yêu đã nở hoa

 

Loại trừ kẻ ác, quá dễ

khó, giúp chúng bỏ đường tà

rồi phục thiện

rồi trở về với Chủ Dân

nhận vòng tay thứ tha...

 

Bạo lực sinh bạo lực

chiến thắng chỉ đẻ ra thứ thể chế tà ma.

Lời Thầy Giêsu căn dạy:

'dùng gươm sẽ chết vì gươm'.

Chỉ có đường Thánh Giá

đường Tình yêu cảm hóa…

 

Lạy Chúa,

Xin cho con thêm ơn Đức Tin

xin cho con Trái Tim

'Để yêu như Chúa yêu'
Giữa đêm trường vẫn không liều

vẫn không chán nản, vẹo siêu

vẫn thấy ánh hồng.

không mất niềm Hy vọng,

Ơn Cậy Trông!

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

(Đêm Hiệp thông với Dân Thủ Thiêm,

Nhà Thờ- Nhà Dòng Thủ Thiêm

Quý Dì DòngPhao lo Hà Nội….

Đã đang trực diện trước ‘cướp ngày, 09-5-‘18)

Lên đầu trang