Đường - Cửa hẹp... thay đổi giữa chừng!

6/21/2022 8:39:33 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Lời Chúa hôm nay (thứ Ba/Tuần 12TN) ngắn gọn nhưng toàn câu 'nặng ký' mang tính danh ngôn đầy suy tư để sống Thành Công- Thành Nhân- Thành Kitô hữu (thành Thánh) ngay tại Thế gian.

Có ba ý nổi bật:

- Đừng lấy của Thánh mà cho chó...

- Khuôn vàng thước ngọc: Điều gì ngươi muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho trước cho họ

- Hãy đi Đường hẹp- Cửa hẹp... vì Cửa rộng và Đường thênh thang là lối đưa đến sự hư mất...

Đã chuẩn bị bài chia sẻ ngắn gọn, mang tính gợi ý, chừng vài phút: Sau khi điểm qua bài Tin Mừng sẽ nhấn mạnh ý ba- Thầy Giêsu khuyên đi Đường- Cửa hẹp...

Đi Cửa rộng: ích kỷ, chỉ biết chăm lo đời sống giàu có hưởng thụ, chồng chúa vợ tôi (hay vợ chúa chồng tôi), gian tham- tham nhũng lạm quyền- bạo quyền trù dập Chính nghĩa, lẽ Lương tâm... không chỉ đưa đến 'hư mất' đời sau, tức có sổ đỏ thường trú- trường trú ở Hỏa ngục... mà có khi 'quả báo' hỏa ngục ngay tại cõi nhân sinh.

Rồi minh họa vụ việc sống động và đang hót về ông chủ tịch xã- bà chủ tịch hội chị em gì đó biến công sở thành nhà thổ, đang thỏa mãn hưởng thụ trên đường rộng thênh thang thì đùng... một cái, bị chồng- gia đình bà chủ tịch chị em bắt, quay phim đánh ghen tại trận.

Ông chủ tịch xã- bà chủ tịch đàn em bi no đòn tại chỗ.

Ông chủ tịch đang tạm nghỉ việc 1/2 tháng để điều tra...

Nỗi đau kỷ luật chỉ là chuyện nhỏ...

Nỗi ê chề nếm cảnh hỏa ngục bởi nhục nhã, ghế bay- danh bại, gia đình có nguy cơ đổ vỡ... mới là điều đáng nói.

Tự dưng thương họ quá!

Mong họ sau 'hậu quả' nhãn tiền đi Cửa Rộng sẽ Sám hối và tìm được lối mở Từ Tâm để còn ...gắng làm người tử tế, dẫu trong thân phận phu quét lá, làm vệ sinh.

Thế là tớ thay đổi đề tài chia sẻ.

Đề tài thay đổi là kết hợp giữa câu vàng thước ngọc kết hợp với ý tưởng Đường- Cửa hẹp.

Bởi sống tốt, làm tốt trong yêu thương mà đi bước trước, lại theo Con đường 'Tôi Trung' của Thầy Giêsu thì phải hy sinh, bỏ mình lắm, không ngừng hy sinh bỏ mình…

Đấy là đi Đường- Cửa hẹp: Bỏ mình vác thập giá mình theo Thầy Giêsu mỗi ngày.

Nhưng đấy là hành trình 'Hồng phúc'.

Thập giá biểu tượng khổ đau- thảm kịch mà nói là 'hành trình Hồng phúc' bởi vác Thập giá Theo Chúa Giê-su.

Yếu tố Theo Giêsu quyết định cho khổ đau thành Phúc Thật.

Mới làm cho Đường- Cửa Hẹp dễ thường ai cũng lẩn tránh thành Chính Đạo dẫn đến Sự Sống sung mãn, viên mãn.

Nếm hưởng ngay đời này!

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang