Dung nhan Lòng Thương Xót

3/31/2016 5:24:06 PM

Giê-su Cứu Chúa từ nhân,

Hiến thân tự nguyện giáng trần vì ta.

Ngài là Khuôn Mặt của Cha:

Từ bi, nhân hậu thứ tha tội đời.

***

Lòng Thương Xót quá biển trời.

Rõ ràng, sống động rạng ngời tình yêu.

Ngài thương giảng dạy bao điều,

Chữa lành, an ủi ban nhiều ơn thiêng.

***

Người tội lỗi, kẻ ưu phiền,

Chúa thương nâng đỡ, dịu hiền thứ tha.

Vòng tay Ngài mở rộng ra,

Dẫn đưa nhân loại giao hòa với Cha.

***

Và mời con hãy thiết tha,

Sống lòng thương xót như là Ba Ngôi.

Đời con hạnh phúc tuyệt vời.

Nhân từ, thương xót trao người niềm vui.

Sr. Dã Quỳ

Lên đầu trang