Dùng cái gì để rảy Nước thánh?

11/3/2013 4:04:01 PM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Tôi tự hỏi là dụng cụ nào được dùng để làm phép và rảy nước thánh. Tôi đã thấy người ta sử dụng nhành lá làm cây rảy nước thánh. Liệu có hướng dẫn chính thức nào về việc này không? Tôi đã đọc trong Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma nhưng không thấy nói gì. - J. H. , Coventry, Anh.

Đáp: Hình như không có qui định chính xác về việc chế tạo và sử dụng cây rảy nước thánh.

Đức Ông (nay là Giám mục) Peter Elliott, trong sách nghi thức của mình, đã đưa ra lời khuyên tốt sau đây, nhưng không cung cấp qui chiếu chính thức nào:

"Cây rảy nước thánh có hình dáng một bàn chải hoặc một quả cầu tròn đục rỗng, có thể chứa trong đó một miếng bọt biển. Nhưng cây rảy nước thánh có kích thước bỏ túi, vốn được sử dụng một cách thuận tiện trong các tình huống mục vụ, xem ra là không thích hợp cho các buổi lễ trong nhà thờ".

Một số sách hướng dẫn cũ, dành cho hình thức ngoại thường, cũng nói rằng ngoài nhành lá hoặc quả cầu tròn đục rỗng, "một nhành lá hương thảo (hyssop) hoặc nhánh cây nhỏ khác cũng có thể được sử dụng”.

Các nguồn trích dẫn khác hạn chế sự chọn lựa cuối này, cho các cuộc lễ quan trọng, chẳng hạn việc cung hiến một nhà thờ mới hoặc làm phép nghĩa trang. Việc sử dụng trên đã được đặc biệt nói đến trong các nghi thức cung hiến, nhưng không nhất thiết phải hạn chế việc sử dụng nó trong các dịp khác.

Hình thức lâu đời nhất của việc rảy Nước thánh là rõ ràng sử dụng nhành lá hương thảo hoặc nhành cây nhỏ khác - một sự sử dụng như thế cũng được tìm thấy trong Kinh Thánh.

Hình dạng bàn chải, nay ít được sử dụng, thường được dùng trong thời Trung Cổ, và được chứng minh bằng nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn trên một bức phù điêu thuộc thế kỷ XII trong nhà thờ chính tòa Modena ở Ý. Hình thức hiện đại với quả cầu tròn đục rỗng xuất hiện sớm nhất là từ thế kỷ XV.

Các Đức Giáo hoàng gần đây đều sử dụng cả nhành lá và quả cầu tròn đục rỗng trong việc rảy Nước thánh.

 

(Nguyễn Trọng Đa / Zenit.org 29-10-2013)

Lên đầu trang