Đức Tổng Giám Mục Canterbury mang chiếc nhẫn của Đức Phaolô VI

10/8/2021 2:56:41 PM
Đức Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo, mang chiếc nhẫn mà Đức Phaolô VI đã tặng cho Đức Giáo chủ Anh giáo thời đó là Michael Ramsey, vào tháng 3/1966.

Canterbury.jpeg

« Đây là chiếc nhẫn ». Khi rời Studio 9 của Radio Vatican, sau khi ghi âm một cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục của Canterbury cho mọi người hiện diện thấy chiếc nhẫn. Quả thế, ngài đang mang trên ngón tay một mảnh lịch sử của đối thoại đại kết.

Vào ngày 23/3/1966, Đức Giáo chủ Michael Ramsey đã đến Rôma để thăm Đức Phaolô VI. Bốn thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chia trách Giáo hội Anh quốc và Giáo hội Rôma. Lúc đó, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã làm một cử chỉ đặc biệt. Sau khi cẩn thận xác minh xem Đức Giáo chủ Ramsey có chấp nhận món quà này không, ngài đã rút chiếc nhẫn Giám mục của mình và đặt vào ngón tay của Đức Tổng Giám mục Canterbury.

paulVI_Ramsey.jpeg

Đức Phaolô VI đã giao việc thăm dò phòng ngừa cho thư ký của mình là cha Pasquale Macchi. Đến lượt mình, cha Macchi đã hỏi cha John Andrew, tuyên úy của Đức Giáo chủ Ramsey vào thời đó. Cử chỉ đã diễn ra, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ở bên ngoài vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, nơi Đức Phaolô VI và Đức Giáo chủ Anh giáo đã cùng nhau cầu nguyện và ký một tuyên bố chung lịch sử giữa hai Giáo hội. Đức Phaolô VI, tiến lại gần Đức Giáo chủ Ramsey, xin Đức Giáo chủ rút nhẫn ra và sau khi làm như thế, đã rút nhẫn Giám mục của mình bằng vàng và đá, và đeo nó vào ngón tay của Đức Tổng Giám mục Canterbury. Đức Giáo chủ Anh giáo, dù biết rằng mình sẽ nhận một món quà, nhưng không hình dung ra một cử chỉ công khai như thế.

Ngày trước đó, Đức Giáo chủ Anh giáo cũng đã làm cho Đức Phaolô VI ngạc nhiên bằng một cử chỉ bất ngờ và tự phát, trong buổi tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha, bằng cách quỳ gối trước Đức Thánh Cha. Đức Giáo chủ đã giữ chiếc nhẫn này nơi ngón tay, « một dấu hiệu của lòng quý trọng, tình bạn và hiệp nhất », như cha Macchi từng cho biết. Và hôm nay, khi đến Rôma, Đức Giáo chủ Justin Welby, kế vị Đức Giáo chủ Ramsey, tiếp tục mang chiếc nhẫn có đóng dấu huy hiệu của thánh Phaolô VI.

Tý Linh

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang