Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Chính Thống Etiopi

3/2/2016 1:23:15 PM
VATICAN. ĐTC đề cao chứng tá tử đạo của Giáo Hội Chính Thống Etiopi và kêu gọi các nhà cầm quyền chính trì kinh tế thăng tiến sự sống chung hòa bình.

PopeFrancis29Feb2016-15.jpg

 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29-2-Jerusalem, dành cho Đức Thượng Phụ Chính Thống Etiopi, Abuna Matthias I, và phái đoàn đến viếng thăm Tòa Thánh.

 

 Sau khi nhắc đến bao nhiêu yếu tố chung giữa Công Giáo và Chính Thống Etiopi trong đức tin, truyền thống đan tu và phụng vụ, ĐTC nói rằng:

 

 ”Giáo Hội anh chị em là một Giáo Hội của các vị tử đạo ngay từ đầu, và ngày nay anh chị em vẫn còn chứng kiến bạo lực tàn phá chống các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác tại Trung Đông và một số miền ở Phi châu. Một lần nữa chúng ta không thể không yêu cầu những người nắm vận mạng chính trị và kinh tế thế giới thăng tiến một sự sống chung hòa bình dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hòa giải, trên sự tha thứ và liên đới”.

 

 ĐTC ca ngợi nỗ lực của đất nước Etiopi đang thực hiện để cải tiến cuộc sống của dân chúng và xây dựng một xã hội ngày càng công bằng hơn, dựa trên chế độ Nhà nước pháp quyền, và trên sự tôn trọng vai trò của phụ nữ. Ngài đặc biệt nhắc đến vấn đề thiếu nước với những hậu quả trầm trọng về mặt xã hội và kinh tế.

 

 Sau cùng ĐTC nói thêm: ”Chúng ta ý thức rằng lịch sử đã để lại một gánh nặng với những hiểu lầm đau thương và nghi kỵ, chúng ta xin Chúa tha thứ và chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu xin sự phù hộ của các vị tử đạo và của các thánh trên tất cả những tín hữu được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của chúng ta”

 

 Giáo Hội Chính Thống Etiopi hiện có khoảng 35 triệu tín hữu, và giao hảo với Giáo Hội Công Giáo từ lâu. (SD 29-2-2016)

 

PopeFrancis29Feb2016-10.jpg

PopeFrancis29Feb2016-12.jpg

PopeFrancis29Feb2016-13.jpg

PopeFrancis29Feb2016-14.jpg

PopeFrancis29Feb2016-16.jpg

PopeFrancis29Feb2016-17.jpg

PopeFrancis29Feb2016-18.jpg

PopeFrancis29Feb2016-19.jpg

 

(G. Trần Đức Anh OP, RadidoVaticana 29.02.2016)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang