Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 50 ngàn tín hữu

3/13/2016 7:55:56 AM
VATICAN. ĐTC mời gọi các tín hữu hãy biểu lộ tình yêu thương qua việc phục vụ lẫn nhau, noi gương Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ.

PopeFrancis-12Mar2016-16.jpg

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 12-3-2016, dành cho 50 ngàn tín hữu hành hương. Đây là buổi tiếp kiến đặc biệt mỗi tháng một lần vào thứ bẩy, nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót.

 Trong bài huấn dụ về đề tài ”Lòng thương xót và việc phục vụ”, sau khi diễn giải ý nghĩa việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Tình yêu là một việc phục vụ cụ thể chúng ta làm cho nhau. Một việc phục vụ khiêm tốn, làm trong thinh lặng và âm thầm, như Chúa Giêsu đã nói: ”Đừng để tay phải biết việc tay trái làm” (Mt 6,3). Việc phục vụ này cũng bao hàm việc đặt để những hồng ân Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta để cộng đoàn có thể tăng trưởng (Xc 1 Cr 12,4-11).”

 

 ĐTC nói thêm rằng ”việc phục vụ cũng được diễn tả qua sự chia sẻ của cải vật chất, để không ai phải ở trong tình cảnh túng thiếu. Sự chia sẻ và tận tụy dành cho người túng thiếu là một lối sống mà Thiên Chúa cũng gợi ý cho cả những người không Kitô, như con đường tình người đích thực”.

 

 Sau cùng, ĐTC nhắc nhủ rằng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta xưng thú với nhau những khiếm khuyết và cầu nguyện cho nhau để biết thành tâm tha thứ cho nhau. (SD 12-3-2016)

 

PopeFrancis-12Mar2016-07.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-09.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-10.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-13.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-11.jpg PopeFrancis-12Mar2016-08.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-12.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-05.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-02.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-06.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-03.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-01.jpg

PopeFrancis-12Mar2016-04.jpg 

 

 ( G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 12.03.2016)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang