Đức Thánh Cha cầu nguyện với Mẹ Maria

2/11/2017 11:09:01 PM

pope_francis_virgin_mary.jpg

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết lắng nghe,
xin hãy mở tai chúng con,
để chúng con biết lắng nghe lời Con của Mẹ là Chúa Giêsu,
để chúng con biết lắng nghe lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói của thế gian này,
để chúng con biết lắng nghe thực tại cuộc sống
với biết bao con người chúng con gặp,
đặc biệt là những người nghèo, người cần giúp đỡ, và những ai khổ đau.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết quyết định,
xin hãy soi sáng tâm hồn và trí khôn chúng con,
để chúng con vâng phục lời Con của Mẹ là Chúa Giêsu một cách không trễ nải,
xin ban cho chúng con ơn can đảm để đưa ra quyết định,
không để cho những thứ khác lèo lái định hướng cuộc sống chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết hành động,
xin hãy giúp cho tay chân chúng con luôn mau mắn rảo bước hướng về tha nhân,
giống như Mẹ đã làm,
để mang đức ái và tình yêu của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đến cho thế gian,
để đem ánh sáng Tin Mừng vào giữa lòng thế giới.

Amen.

 

Chuyển ngữ: Tứ Quyết SJ

(dongten.net 11.02.2017)

Lên đầu trang