Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp kiến Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, 28-05-2008

9/1/2013 10:53:08 PM
Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp kiến Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức đương kim Giáo hoàng Phanxicô, tại buổi triều yết chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư ngày 28-05-2008 / Photo: VIS.

PopeBenedictXVI-CardinalJorgeBergoglio.jpg

Lên đầu trang