Đức TGM Bernardito Auza tại Liên Hiệp Quốc về khủng bố quốc tế

10/12/2019 1:51:55 PM
New York. Hôm 10/10, Đức TGM Bernardito Auza, Sứ thần Tòa thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại phiên họp thứ 74 về Các biện pháp để loại bỏ khủng bố quốc tế.

Auza.jpg

Đức TGM Auza phát biểu: “Hành động khủng bố làm hại những người vô tội là hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Những kẻ khủng bố khinh miệt sự sống và chúng ta không thể thờ ơ trước sự tàn bạo trong những hành vi đó. Không có ý thức hệ, chính trị, triết học, chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo nào có thể viện bất cứ lý do nào để biện minh.”

 

Chủ nghĩa khủng bố và những nỗ lực chống lại nó đều liên quan đến bốn trụ cột của Liên Hiệp quốc, đó là hòa bình và an ninh, nhân quyền, pháp quyền, và phát triển con người. Vì bản chất của nó, khủng bố đe dọa từng cột trụ này. Đây là một sự vi phạm nền tảng về phẩm giá con người và mọi thứ mà Liên Hiệp quốc bảo vệ.

 

Đức TGM kêu gọi: “Toàn thể cộng đồng quốc tế phải từ chối hỗ trợ tài chính và vũ khí cho những người sử dụng chiến thuật khủng bố. Phải đặc biệt chú ý để ngăn chặn sự quá khích của giới trẻ thông qua các phương tiện truyền thông và công nghệ mạng.”

 

Các nỗ lực chống khủng bố cũng phải phối hợp với người dân địa phương, chính quyền địa phương và các tổ chức tại chỗ, bao gồm các tổ chức thuộc các tôn giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo

 

Đức TGM Auza đã liệt kê ra 6 điều nền tảng trong việc ngăn chặn khủng bố. Trong đó, điều trước tiên là tôn trọng tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng; và những nỗ lực giáo dục hiệu quả để có được những công dân có trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.

 

Dù những đe doạ khủng bố nghiêm trọng đến mức nào thì sự đáp trả cuối cùng cho sự dữ này không thể chỉ thông qua vũ lực và các phương tiện an toàn, nhưng bằng việc nuôi dưỡng một văn hoá gặp gỡ, cổ võ sự đón nhận nhau và một xã hội thuận hoà. (CSR_5981_2019)

 

Văn Yên, SJ

(VaticanNews 11.10.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang