Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

10/24/2019 5:04:24 PM
Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới


(WTGP.Sài Gòn)

duc_tan_tgm_giuse_nguyen_nang_tra_loi_phong_van.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang