ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

12/7/2018 7:26:49 AM
Ngày 8/12

Immaculata_conceptione_Beata_Mariae.jpg

Ngày 08.12.1854, Đức Giáo Hoàng  Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, qua sắc chỉ Ineffabilis Deus:

 “Với uy quyền của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô , của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như của riêng Ta, Ta công bố, tuyên ngôn và xác nhận tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và trung kiên là ‘Rất Thánh Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, đấng Cứu Thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội ”(TCF: 204).

Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội này của Đức Maria đã được Thiên Chúa ban cho ngay từ giây phút Mẹ được thụ thai trong lòng bà thánh Anna. Đặc ân này có nghĩa là Mẹ không mắc tội tổ tông truyền và mọi tỳ ố do nguyên tội này gây ra. Nếu đi tìm trong Kinh Thánh chúng ta không thấy đoạn văn nào nói cụ thể về việc Đức Maria không mắc nguyên tội, nhưng có hai đoạn Kinh Thánh quan trọng mà Giáo Hội đã tìm thấy như là nền tảng, qua đó Thiên Chúa mạc khải đặc ân này:

· Sáng thế 3,15: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

· Luca 1, 3: “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

Vài hàng lịch sử:

Ngay từ những thế kỷ đầu của Giáo Hội, người ta đã nhìn nhận sự thánh thiện của Đức Maria. Thêm vào đó, sau khi công đồng Êphêsô định tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vào năm 431, niềm vui nở rộ trong Giáo Hội và người ta nhìn nhận nơi Đức Maria không có tội lỗi hay khuyết điểm nào. Thế nhưng, tiến trình hình thành tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội còn phải trải qua rất nhiều cam go.

· Năm 1568, thánh Giáo Hoàng Piô V đã đưa lễ ấy vào sách kinh La Mã, nhưng vấn đề Đức Maria vô nhiễm còn bị tranh luận nhiều.

· Năm 1617, một sắc lệnh của ĐGH Phaolô V cấm những người chống lại sự vô nhiễm nguyên tội, bênh vực công khai luận án của mình. Nhưng cùng lúc đó, tòa án dị giáo La Mã chống lại tước hiệu vô nhiễm dành cho Đức Maria và năm 1627 xin được một sắc lệnh tịch thu hết các sách mang tước hiệu đó.

· Ở thế kỷ 17, hai Đấng Sáng Lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái là thánh Thánh Vinh Sơn Phaolô (1581-1660), và thánh Louise de Marillac (1591-1660) đã sống vào thời kỳ có cuộc chạm trán giữa những người tán thành sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria với những người bác bỏ điều ấy. Thế nhưng, nhờ sự suy niệm lâu dài về sự cao cả của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, các ngài đã có những trang tuyệt vời về tầm quan trọng của sự vô nhiễm nguyên tội: “Lạy Đức Trinh Nữ, con muốn ca ngợi Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ của Con Ngài và nhờ Ngài mà sự thụ thai của Mẹ được trong trắng không tì vết, vì Mẹ đã được ngăn ngừa trước nhờ công nghiệp của cái chết của Con của Mẹ.” 

Tuy nhiên, ý thức mình là con của Giáo Hội, các ngài tùy thuộc vào quyết định của Giáo Hội về vấn đề này; nhưng  các ngài vẫn dạy các Nữ Tử Bác Ái phải noi gương các nhân đức của Mẹ, vì Mẹ là Thày dạy đời sống thiêng liêng. Hơn nữa, các ngài xin các Chị phải tha thiết cầu nguyện để nài van Mẹ che chở Tu Hội và xin Mẹ làm Mẹ duy nhất của Tu Hội. 

· Đến thế kỷ 19, Đức Mẹ đã hiện ra với Sơ Catherine Labouré (1830), một Tập Sinh của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, tại nhà nguyện của nhà mẹ ở Paris, truyền đúc mẫu ảnh Đức Mẹ có hàng chữ: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”, trao tặng cho người ta đeo vào cổ và đọc câu kinh này với lòng tin tưởng sẽ được Mẹ ban cho nhiều ơn lành trọng đại. Mọi việc được tiến hành theo lệnh truyền của Đức Mẹ và nhiều ơn lạ từ Trời được ban cho những người đeo ảnh và cầu nguyện với lời kinh trên, nên mẫu ảnh được người ta gọi là Ảnh Phép Lạ.

· Tuy nhiên, sứ điệp của các cuộc hiện ra này không phải chỉ tóm lại trong một loạt lời nói và cử chỉ của Đức Trinh Nữ Maria, hay của Mẫu Ảnh; nó còn là một khuôn mặt: Sơ Catarina Labourê. Chúng ta hãy nghe các lời nói của Đức Hồng Y Gerlier, Tổng Giám Mục Lyon, đã phát biểu tại nhà thờ Đức Bà Paris: “Sơ Catarina Labourê đã cộng tác vào công việc quan phòng này: việc định nghĩa tín điều vô nhiễm nguyên tội…Được Đức Trinh Nữ chọn, người bạn thân tín ưu việt của Mẹ là một thiếu phụ kín đáo và khiêm tốn, một tâm hồn tinh tuyền và thẳng thắn, không có khả năng bầy đặt ra sứ điệp mà Sơ không hiểu. Sơ là một dụng cụ, quí báu nhưng âm thầm, của một công việc thần linh: sự truyền bá việc tôn sùng Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

· 24 năm sau (1830-1854), Giáo Hội đã công nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ là do Thiên Chúa ban và đã long trọng tuyên bố tín điều MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, như đã nói ở trên.

· Tuyệt vời thay! 4 năm sau, vào ngày 25.3.1858, tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã xưng danh  của mình, khi hiện ra với cô bé Bernadette: “Ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, như để phê chuẩn cho tín điều trên.

Lên đầu trang