Đức Mẹ

Trinh Nữ Maria là Thọ Tạo vô song!

Để làm sáng tỏ hơn xác tín (ở tựa đề) và bổn phận Kitô hữu ''là con của Mẹ'', tôi xin trích Lời Chúa trong Kinh Thánh chứng minh rằng, sau Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria là Đối Tượng mà Dân Ngài trong Cựu Ước chờ mong và Lời Ngài hứa đã thành sự trong Tân Ước nhờ câu ''xin vâng'' của Mẹ.

 Xem chi tiết »
Đức G.H Gioan-Phaolô II dạy rằng Luca 1,34 chứng minh Mẹ Maria đã khấn giữ mình đồng trinh

Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”( Lc 1, 34 ).

 Xem chi tiết »
Thánh Giuse vâng Lệnh Chúa, tôn kính và "che giấu" Ơn Đồng Trinh nơi Mẹ Maria

''Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh.''

 Xem chi tiết »
Lễ nhớ Trái Tim Đức Maria trong phụng vụ hiện nay

Tông huấn “Marialis cultus” về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI canh tân việc kính nhớ Trái Tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ diễm phúc Maria giữa các lễ nhớ hay lễ kính, diễn tả các hướng đi nổi bật trong lòng đạo đức hiện đại.

 Xem chi tiết »
Ðức Mẹ Trà Kiệu

Trà Kiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trước đây là thủ đô đầu tiên của nước Chiêm Thành.

 Xem chi tiết »
Mầu Nhiệm Nhập Thể và Đức Maria

Nhập thể là gì? Nhập thể là Con Thiên Chúa hóa thân làm người, mặc xác phàm, có nhân tính nhưng vẫn có thiên tính. Để dễ hiểu, chúng ta cứ nghĩ như thân xác và linh hồn chúng ta vậy.

 Xem chi tiết »
Vai trò của Đức Mẹ trong việc hình thành Kinh Tin Kính

Khi nhìn vào những nguồn khả dĩ đối với một bài viết về nhiều bản Kinh Tin Kính Các Tông Đồ (Apostles Creed) – chủ yếu là Kinh Tin Kính gốc, Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê (Nicene Creed), và Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê và Constantinople (Niceno-Constantinopolitan Creed), ngay cả trong các bài viết của nhiều thần học gia và những người viết về tâm linh.

 Xem chi tiết »
Đức Mẹ Maria Trong Bộ Giáo Lý

Trong toàn bộ giáo lý mới (Catechism of the Catholic Church), với 688 trang và 2865 tiểu đoạn, Ðức Maria chỉ chính thức được nhắc tới cách hết sức khiêm nhượng trong hai nơi: Thứ nhất là ở Ðoạn hai, Chương hai, Phần thứ nhất về Kinh Tin Kính: "Sinh bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria," trang 122-128. Thứ hai là ở Ðoạn sáu, Chương ba, cũng trong Phần thứ nhất, "Ðức Maria - Mẹ Thiên Chúa" trang 251-254.

 Xem chi tiết »
Lòng sùng kính Đức Maria và vấn đề đại kết

Mục sư Schutz đã nhận xét rằng: Đức Trinh nữ Maria đáng lẽ phải là mối dây liên kết mọi anh em Kitô hữu, lại “đã trở thành một chủ đề gây mâu thuẫn, thậm chí còn tạo nên những chia rẽ giữa những người đã chịu phép thanh tẩy”.

 Xem chi tiết »
Kinh Thánh cho biết Dưỡng Phụ Giuse chẳng có người con nào hết!

Tôi đã viết nhiều bài chứng minh Trinh Nữ Maria ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI. Tuy nhiên, để góp phần vào việc XÁC TÍN NHƯ VỪA NÊU, thiết tưởng phải dựa vào Kinh Thánh ngõ hầu TUYÊN XƯNG rằng DƯỠNG PHỤ GIUSE CHẲNG CÓ NGƯỜI CON NÀO HẾT!

 Xem chi tiết »
Tại Sao Gọi Đức Mẹ Là Sao Mai?

Một bài hát kính Đức Mẹ phổ thông nhất tại Việt Nam là “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian”. Tại sao gọi Đức Mẹ là ngôi sao sáng?

 Xem chi tiết »
Đức Maria trong các tôn giáo khác

Tháng 12-2003, Đức Mẹ xuất hiện trên bìa 3 tạp chí lớn của Tin lành với hơn 500.000 bản.

 Xem chi tiết »
Việc hạ sinh Đức Trinh Nữ Maria

Joakim, với sự lo lắng của tất cả các nông dân, quan sát bầu trời, trong khi Anna phe phẩy bằng một cái quạt giống như được làm bằng lá thốt nốt khô, kết lại bằng những sợi chỉ mầu để giữ cho nó được cứng.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang