Đức Mẹ

Đời sống của Đức Trinh Nữ Maria trước biến cố Truyền Tin

Đời sống của Đức Maria như thế nào trước khi xảy ra cuộc Truyền tin ?

 Xem chi tiết »
Lễ dâng Đức Maria vào Đền Thánh

Sau khi tìm hiểu lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ Dâng Đức Mẹ vào Đền Thánh.

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa tu đức và thần học của lễ Dâng Đức Maria vào Đền Thánh

Tuy các Phúc Âm không nói gì tới lễ Dâng Đức Maria vào Đền Thánh, nhưng Truyền Thống, nhất là truyền thống của các Giáo Hội Đông Phương, cho thấy lễ đã được cử hành từ lâu trước các Giáo Hội Tây Phương.

 Xem chi tiết »
Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

Phụng vụ Giáo hội ấn định 2 lễ mừng kính Đức Mẹ trong tháng 8: Ngày 15/8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (lễ trọng), và ngày 22/8 lễ Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ).

 Xem chi tiết »
Trinh Nữ Maria là Thọ Tạo vô song!

Để làm sáng tỏ hơn xác tín (ở tựa đề) và bổn phận Kitô hữu ''là con của Mẹ'', tôi xin trích Lời Chúa trong Kinh Thánh chứng minh rằng, sau Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria là Đối Tượng mà Dân Ngài trong Cựu Ước chờ mong và Lời Ngài hứa đã thành sự trong Tân Ước nhờ câu ''xin vâng'' của Mẹ.

 Xem chi tiết »
Đức G.H Gioan-Phaolô II dạy rằng Luca 1,34 chứng minh Mẹ Maria đã khấn giữ mình đồng trinh

Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”( Lc 1, 34 ).

 Xem chi tiết »
Thánh Giuse vâng Lệnh Chúa, tôn kính và "che giấu" Ơn Đồng Trinh nơi Mẹ Maria

''Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh.''

 Xem chi tiết »
Lễ nhớ Trái Tim Đức Maria trong phụng vụ hiện nay

Tông huấn “Marialis cultus” về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI canh tân việc kính nhớ Trái Tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ diễm phúc Maria giữa các lễ nhớ hay lễ kính, diễn tả các hướng đi nổi bật trong lòng đạo đức hiện đại.

 Xem chi tiết »
Ðức Mẹ Trà Kiệu

Trà Kiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trước đây là thủ đô đầu tiên của nước Chiêm Thành.

 Xem chi tiết »
Mầu Nhiệm Nhập Thể và Đức Maria

Nhập thể là gì? Nhập thể là Con Thiên Chúa hóa thân làm người, mặc xác phàm, có nhân tính nhưng vẫn có thiên tính. Để dễ hiểu, chúng ta cứ nghĩ như thân xác và linh hồn chúng ta vậy.

 Xem chi tiết »
Vai trò của Đức Mẹ trong việc hình thành Kinh Tin Kính

Khi nhìn vào những nguồn khả dĩ đối với một bài viết về nhiều bản Kinh Tin Kính Các Tông Đồ (Apostles Creed) – chủ yếu là Kinh Tin Kính gốc, Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê (Nicene Creed), và Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê và Constantinople (Niceno-Constantinopolitan Creed), ngay cả trong các bài viết của nhiều thần học gia và những người viết về tâm linh.

 Xem chi tiết »
Lòng sùng kính Đức Maria và vấn đề đại kết

Mục sư Schutz đã nhận xét rằng: Đức Trinh nữ Maria đáng lẽ phải là mối dây liên kết mọi anh em Kitô hữu, lại “đã trở thành một chủ đề gây mâu thuẫn, thậm chí còn tạo nên những chia rẽ giữa những người đã chịu phép thanh tẩy”.

 Xem chi tiết »
Kinh Thánh cho biết Dưỡng Phụ Giuse chẳng có người con nào hết!

Tôi đã viết nhiều bài chứng minh Trinh Nữ Maria ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI. Tuy nhiên, để góp phần vào việc XÁC TÍN NHƯ VỪA NÊU, thiết tưởng phải dựa vào Kinh Thánh ngõ hầu TUYÊN XƯNG rằng DƯỠNG PHỤ GIUSE CHẲNG CÓ NGƯỜI CON NÀO HẾT!

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang