Đức Mẹ

Huấn quyền giáo hoàng và Kinh Mân Côi

Đã có rất nhiều giáo huấn của các Giáo Hoàng liên quan tới Kinh Mân Côi. Sau đây là một tổng kết ngắn gọn liên quan tới các tài liệu chính và các nét đặc thù của chúng.

 Xem chi tiết »
CHUỖI MÂN CÔI

Có lẽ á bí tích điển hình nhất của Công giáo là chuỗi Mân Côi, một tràng hạt gắn liền với Thánh giá. Jimmy Swaggart đã viết trên trang bìa của cuốn sách chống Công giáo “Catholicism and Christianity”[1] của ông rằng “Chuỗi Mân Côi (hay lần hạt) là do Phêrô Ẩn sĩ bày ra vào năm 1090 A.D., sao chép lại tràng hạt của người Ấn giáo và Hồi giáo (sic). Việc đếm những kinh cầu là một thực hành ngoại giáo và rõ ràng đã bị Đức Kitô lên án (Mt 6,5-7)”.[2]

 Xem chi tiết »
Cuộc sống vinh quang theo thánh Phaolô, nền tảng kinh thánh và thần học giúp đọc hiểu vinh quang của Đức Maria hồn xác lên Trời

Khi tìm hiểu nền tảng kinh thánh và thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên Trời, chúng ta phải đọc lại chương 15 thư thứ I thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, trong đó thánh nhân giải thích vai trò của sự sống lại và vinh quang ngày sau hết.

 Xem chi tiết »
Cuộc hiện ra đầu tiên của Chúa Kitô có phải dành cho Mẹ của Ngài không?

Như Abraham hiến tế con của mình là Isaac (x. Kn 22), Đức Maria đã sống trong sự vâng phục đức tin, "mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin… dựa vào lời hứa của Thiên Chúa, …trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện." (x. Rm 4, 18.20-21).

 Xem chi tiết »
Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elidabét

Sau khi được Sứ thần Gabriel truyền tin và cho biết bà Elidabét đang mang thai được sáu tháng, Đức Maria vội vã lên đường đến Ain Karim thuộc vùng Giuđêa, để thăm và trợ giúp người bà con của mình. Biến cố này được ghi nhớ bởi lễ Đức Mẹ thăm viếng ngày 31 tháng 5, sau lễ Truyền Tin. và trước lễ Sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6.

 Xem chi tiết »
Tổng kết ý nghĩa Kinh Mân Côi trong tình hình giáo lý sùng mộ và việc canh tân Kinh Mân Côi hiện nay

Loạt bài dài về nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Mân Côi đã giúp chúng ta hiểu Kinh Mân Côi là lời cầu đơn sơ, bao gồm ba lời kinh mà mọi Kitô hữu đều thuộc: Kinh Lậy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh.

 Xem chi tiết »
Lần hạt Mân Côi là tiếp rước Mẹ Maria và hôn chuỗi Mân Côi là hôn Mẹ

Khi lần hạt Mân Côi là chúng ta tiếp rước Mẹ Maria vào trong tâm hồn nghèo nàn của chúng ta và để cho Mẹ ở trong đó. Chúng ta tất cả phải trong sạch và nồng cháy như thánh sử Gioan, vị tông đồ đồng trinh được Chúa Giêsu biệt ái, là người đã ”tiếp rước Mẹ Maria vào nhà mình” (Ga 19,27).

 Xem chi tiết »
Những người tôn sùng Đức Mẹ một cách sai lệch

Tôi thấy có bảy loại người tôn sùng Đức Mẹ một cách sai lệch, đó là:

 Xem chi tiết »
Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ

Theo tiến trình lịch sử cuộc đời Đức Maria lễ đầu tiên là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cử hành biến cố Đức Maria được Thiên Chúa giữ gìn sinh ra không bị mắc tội tổ tông.

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa của câu: Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?

''Này, trinh nữ SẼ thụ thai và sinh con trai và thiên hạ SẼ gọi Ngài là Emmamuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.''

 Xem chi tiết »
Đời sống của Đức Trinh Nữ Maria trước biến cố Truyền Tin

Đời sống của Đức Maria như thế nào trước khi xảy ra cuộc Truyền tin ?

 Xem chi tiết »
Lễ dâng Đức Maria vào Đền Thánh

Sau khi tìm hiểu lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ Dâng Đức Mẹ vào Đền Thánh.

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa tu đức và thần học của lễ Dâng Đức Maria vào Đền Thánh

Tuy các Phúc Âm không nói gì tới lễ Dâng Đức Maria vào Đền Thánh, nhưng Truyền Thống, nhất là truyền thống của các Giáo Hội Đông Phương, cho thấy lễ đã được cử hành từ lâu trước các Giáo Hội Tây Phương.

 Xem chi tiết »
Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

Phụng vụ Giáo hội ấn định 2 lễ mừng kính Đức Mẹ trong tháng 8: Ngày 15/8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (lễ trọng), và ngày 22/8 lễ Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ).

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang