Đức Mẹ

Kinh Mân côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm

Chương III cũng là chương cuối cùng của Tông thư về Kinh Mân Côi có tựa đề: ”Đối với tôi sống là Chúa Kitô”.

 Xem chi tiết »
Các mầu nhiệm thương và mầu nhiệm vinh quang của Kinh Mân Côi. Mầu nhiệm của Chúa Kitô mầu nhiệm của con người

Kinh mân Côi hiện nay giúp tín hữu suy niệm 20 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu: sau năm mầu nhiệm của sự vui và năm mầu nhiệm của sự sáng, là năm mầu nhiệm của sự thương khó cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và năm mầu nhiệm sự mừng của vinh quang.

 Xem chi tiết »
Các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria trong Kinh Mân Côi - Mầu nhiệm của sự vui và sự sáng

Trong chương III Tông thư ”Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria” Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trình bầy các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria, và định nghĩa Kinh Mân Côi là ”Phúc Âm tóm gọn”.

 Xem chi tiết »
Nội dung Tông thư về Kinh Mân Côi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 16 tháng 10 năm 2002 nhân dip kỷ niệm 25 năm được bầu làm Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông thư ”Kinh Mân côi của Đức Trinh Nữ Maria”.

 Xem chi tiết »
Lịch sử Kinh Mân Côi (3)

Thói quen đạo đức bình dân lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ đã nảy sinh trong dòng các đan sĩ Certosino, và được phổ biến rộng rãi từ Ailen sang Anh quốc, rồi sang các nước Âu châu khác. Tiếp đến các tu sĩ dòng Đaminh cũng phổ biến thói quen này bằng cách thành lập các huynh đoàn Mân Côi đầu tiên.

 Xem chi tiết »
Lịch sử Kinh Mân Côi (2)

Như chúng ta đã biết thói quen lần hạt kính Đức Mẹ chắc hẳn đã bắt đầu rất sớm trong các thế kỷ thứ III thứ IV với các vị ẩn tu trong sa mạc. Để đếm kinh các vị thường dùng các viên đá hay sỏi nhỏ, hoặc các loại hạt, hay các dây có nút thắt, hay chuỗi hạt. Dấu vết các chuỗi hạt như các chuỗi hạt của chúng ta ngày nay đã có từ thế kỷ thứ VII. Chẳng hạn các chuỗi hạt của thánh nữ Gertrude, viện mẫu đan viện Biển Đức Nevelles qua đời năm 664, có hình dạng giống như tràng hạt của chúng ta ngày nay.

 Xem chi tiết »
Huấn quyền giáo hoàng và Kinh Mân Côi

Đã có rất nhiều giáo huấn của các Giáo Hoàng liên quan tới Kinh Mân Côi. Sau đây là một tổng kết ngắn gọn liên quan tới các tài liệu chính và các nét đặc thù của chúng.

 Xem chi tiết »
CHUỖI MÂN CÔI

Có lẽ á bí tích điển hình nhất của Công giáo là chuỗi Mân Côi, một tràng hạt gắn liền với Thánh giá. Jimmy Swaggart đã viết trên trang bìa của cuốn sách chống Công giáo “Catholicism and Christianity”[1] của ông rằng “Chuỗi Mân Côi (hay lần hạt) là do Phêrô Ẩn sĩ bày ra vào năm 1090 A.D., sao chép lại tràng hạt của người Ấn giáo và Hồi giáo (sic). Việc đếm những kinh cầu là một thực hành ngoại giáo và rõ ràng đã bị Đức Kitô lên án (Mt 6,5-7)”.[2]

 Xem chi tiết »
Cuộc hiện ra đầu tiên của Chúa Kitô có phải dành cho Mẹ của Ngài không?

Như Abraham hiến tế con của mình là Isaac (x. Kn 22), Đức Maria đã sống trong sự vâng phục đức tin, "mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin… dựa vào lời hứa của Thiên Chúa, …trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện." (x. Rm 4, 18.20-21).

 Xem chi tiết »
Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elidabét

Sau khi được Sứ thần Gabriel truyền tin và cho biết bà Elidabét đang mang thai được sáu tháng, Đức Maria vội vã lên đường đến Ain Karim thuộc vùng Giuđêa, để thăm và trợ giúp người bà con của mình. Biến cố này được ghi nhớ bởi lễ Đức Mẹ thăm viếng ngày 31 tháng 5, sau lễ Truyền Tin. và trước lễ Sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6.

 Xem chi tiết »
Tổng kết ý nghĩa Kinh Mân Côi trong tình hình giáo lý sùng mộ và việc canh tân Kinh Mân Côi hiện nay

Loạt bài dài về nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Mân Côi đã giúp chúng ta hiểu Kinh Mân Côi là lời cầu đơn sơ, bao gồm ba lời kinh mà mọi Kitô hữu đều thuộc: Kinh Lậy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh.

 Xem chi tiết »
Lần hạt Mân Côi là tiếp rước Mẹ Maria và hôn chuỗi Mân Côi là hôn Mẹ

Khi lần hạt Mân Côi là chúng ta tiếp rước Mẹ Maria vào trong tâm hồn nghèo nàn của chúng ta và để cho Mẹ ở trong đó. Chúng ta tất cả phải trong sạch và nồng cháy như thánh sử Gioan, vị tông đồ đồng trinh được Chúa Giêsu biệt ái, là người đã ”tiếp rước Mẹ Maria vào nhà mình” (Ga 19,27).

 Xem chi tiết »
Những người tôn sùng Đức Mẹ một cách sai lệch

Tôi thấy có bảy loại người tôn sùng Đức Mẹ một cách sai lệch, đó là:

 Xem chi tiết »
Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ

Theo tiến trình lịch sử cuộc đời Đức Maria lễ đầu tiên là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cử hành biến cố Đức Maria được Thiên Chúa giữ gìn sinh ra không bị mắc tội tổ tông.

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa của câu: Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?

''Này, trinh nữ SẼ thụ thai và sinh con trai và thiên hạ SẼ gọi Ngài là Emmamuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.''

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang