Đức Mẹ

Đức Mẹ thành Jerusalem

Trong năm phụng vụ của Giáo Hội có nhiều ngày lễ về Đức Mẹ Maria, cùng được biết đến nhiều cùng mừng trọng thể. Nhưng lễ Đức Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ: Praesentatio Beatae Mariae Virginis, ngày 21. 11. hằng năm hầu như không được phổ biến biết đến nhiều.

 Xem chi tiết »
Đức Mẹ Mân Côi

Trong năm phụng vụ, chúng ta có nhiều lễ kính nhớ Đức Mẹ, vì những ân huệ lớn lao Mẹ đã nhận được, chẳng hạn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ Nữ Vương, hay vì những biến cố đặc biệt trong cuộc đời của Đức Mẹ, chẳng hạn, Sinh Nhật Đức Mẹ, Đức Mẹ Dâng Mình, Lễ Truyền Tin, Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Giáng Sinh, hoặc vì những ơn huệ đặc biệt Đức Mẹ ban cho loài người chúng ta hay cho riêng một Hội dòng, chẳng hạn Đức Mẹ Phù Hộ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Dòng Tên.

 Xem chi tiết »
Kinh Mân Côi là một kho tàng cần được tái khám phá. Tương quan giữa Kinh Mân Côi và nền hòa bình thế giới

Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 2002 kết thúc với việc đề cao tầm quan trọng của nó đối với nền hòa bình thế giới, và lời khẳng định nó là một kho tàng mà mọi tín hữu cần tái khám phá ra và tận dụng cho cuộc sống thiêng liêng của mình.

 Xem chi tiết »
Cuộc hành hương của dân Do Thái

Khi đọc Thánh Kinh chúng ta thấy lịch sử dân Do thái đã là một cuộc hành hương liên lỉ. Nó đã khởi đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham, bỏ cuộc sống ổn định tại thành Ur, bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Thiên Chúa kêu mời và trở thành người sống kiếp du mục, lang thang nay đây mai đó. Đây cũng đã là kiểu sống của dân Do thái, từ Palestina di cư sang Ai Cập rồi được Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ và hành hương 40 năm trong sa mạc Sinai truớc khi bước vào miền Đất Hứa.

 Xem chi tiết »
Ông Môshê người được kêu mời sống đời hành hương

Lần trước chúng ta đã tìm hiểu cuộc hành hương của dân Do thái bắt đầu với tổ phu Abraham từ thành Ur bên Iraq ngày nay nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa bỏ cuộc sống nông nghiệp định cư lang thang sang cư ngụ tại đất Canaan.

 Xem chi tiết »
Hành hương trong Thánh Kinh

Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài hành hương trong cuộc sống tôn giáo. Nó là một hiện tượng nhân chủng lịch sử đại đồng, vì được tín hữu của mọi tôn giáo trên thế giới thực thi trong cuộc sống.

 Xem chi tiết »
Cuộc sống hành hương của dân Do thái

Khi đọc Thánh Kinh chúng ta thấy lịch sử dân Do thái đã là một cuộc hành hương liên lỉ. Nó đã khởi đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham, bỏ cuộc sống ổn định tại thành Ur, bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Thiên Chúa kêu mời và trở thành người sống kiếp du mục, lang thang nay đây mai đó. Đây cũng đã là kiểu sống của dân Do thái, từ Palestina di cư sang Ai Cập rồi được Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ và hành hương 40 năm trong sa mạc Sinai truớc khi bước vào miền Đất Hứa.

 Xem chi tiết »
Ông Môshê người được kêu mời sống cuộc đời hành hương

Lần trước chúng ta đã tìm hiểu cuộc hành hương của dân Do thái bắt đầu với tổ phu Abraham từ thành Ur bên Iraq ngày nay nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa bỏ cuộc sống nông nghiệp định cư lang thang sang cư ngụ tại đất Canaan. Đó là vào khoảng năm 1850 trước công nguyên. Sau đó tổ phụ Giacóp và các con sang định cư bên Ai Cập, khi ông Giuse làm tể tướng tại đây.

 Xem chi tiết »
Hành hương trong Thánh Kinh

Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài hành hương trong cuộc sống tôn giáo. Nó là một hiện tượng nhân chủng lịch sử đại đồng, vì được tín hữu của mọi tôn giáo trên thế giới thực thi trong cuộc sống.

 Xem chi tiết »
Các cuộc hành hương tới các đền thánh kính Đức Mẹ

Sau loạt bài về đề tài các vụ Đức Mẹ hiện ra, hôm nay chúng ta bước sang đề tài các cuộc hành hương đến các trung tâm thánh mẫu kính Đức Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra đó đây trên năm châu làm nảy sinh ra các nhà nguyện, nhà thờ, đền thánh và trung tâm thánh mẫu, lôi cuốn tín hữu hành hương cầu nguyện và kính viếng các nơi thánh này. Một đôi khi chính Đức Mẹ xin xây đền thánh kính Mẹ, và mời gọi tín hữu tới hành hương, rước kiệu, cầu nguyện để Mẹ ban các ơn lành hồn xác cho những ai tin tưởng chạy đến cùng Mẹ.

 Xem chi tiết »
Các luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và mạc khải tư

Lần trước chúng ta đã bàn về việc phân định các vụ hiện ra và các mạc khải tư và đi tới kết luận rằng thật đáng cầu mong là không có một sự căng thẳng giữa quyền bính cơ cấu và các đặc sủng như đã quá thường xảy ra trong quá khứ. Sau đây là một số luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và các mạc khải tư một cách đúng đắn hơn.

 Xem chi tiết »
Đặt lại vấn đề các vụ hiện ra và việc phân định chúng

Trong hai thế kỷ XVIII-XIX lập trường của Giáo Hội dựa trên vài tiêu chuẩn đo Đức Prospero Lambertini, sau này là ĐGH Biển Đức XIV (1740-1758), đề ra. Theo đó Giáo Hội chấp nhận các vụ hiện ra và các mạc khải tư, để xây dựng và vì thiện ích của tín hữu. Nhưng các tin hữu có thể khước từ chấp nhận và không buộc phải tin, cả khi các vụ hiện ra được Giáo Hội chấp nhận.

 Xem chi tiết »
Quy chế các vụ hiện ra thời Trung Cổ và thời các Công Đồng Chung trong Giáo Hội

Vào thời Trung Cổ các mạc khải của các thánh Brigida, Gertrude, Caterina thành Genova, Caterina thành Siena, Madalena de Pazzi đã được đánh giá rất cao kể cả từ phiá giáo quyền. Nhưng Gioacchino da Fiore, là người uy tín đã gợi hứng cho một phong trào lớn, lại bị sợ hãi, chỉ trích và đôi khi bị vu khống. Điều này cũng đã xảy ra cho nhiều phong trào đặc sủng thời Trung Cổ.

 Xem chi tiết »
Đền thánh Đức Bà rừng già Coromoto bên Venezuela

Nếu có dịp đi du lịch Venezuela bên châu Mỹ Latinh, chúng ta có thể đến kính viếng đền thánh Đức Bà rừng già Coromoto tại Guanare. Guanare, nằm cách thủ đô Caracas 360 cây số về hướng tây nam, là một thành phố có khí hậu nhiệt đới vô cùng nóng bức.

 Xem chi tiết »
Đức Bà cứu giúp Champion bang Wisconsin Hoà Kỳ

Ngày mùng 8 tháng 12 năm 2010 trong thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Hoa Kỳ, tại đền thánh Đức Bà Cứu Giúp Champion, ĐC David Ricken, Giám Mục giáo phận Green Bay, đã đọc sắc lệnh chính thức chấp nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Champion trong tiểu bang Wiscousin bên Hoa Kỳ.

 Xem chi tiết »
Một số lời tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam

Trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Peerdeman tại Amsterdam bên Hoà Lan, từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 cho tới ngày 31 tháng 5 năm 1949, Đức Mẹ đã cho bà biết trước nhiều biến cố lịch sử. Chẳng hạn biến cố họp Công Đồng Chung Vaticăng II trong các năm 1962-1965, biến cố đảng cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc năm 1949, chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, và việc thay đổi luật giữ chay ruớc lễ trong Giáo Hội, do ĐGH Phaolô VI cho phép giảm từ 3 giờ xuống còn 1 giờ như hiện nay.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang