Đức Mẹ Măng Đen

9/11/2015 9:04:38 AM

Truyện về Linh địa - đang lan truyền :

Ở tỉnh Kontum trên cao nguyên,

MĂNG ĐEN xưa ít người biết tiếng,

Mà nay thành điểm đến cầu ân

 

vàn khoảng năm một chín tám mươi (1980),

Lập vùng kinh tế, địa điểm này.

Trong lúc phá rừng làm đường mới,

Phát hiện tượng Mẹ ở nơi đây.

 

Các xe san ủi mở đường ra,

Đến đây chết máy, chẳng thề qua.

Không thể tiến vào nơi tượng Mẹ,

Đành tìm đường khác để tránh xa.

 

Tượng Mẹ đã có tự bao giờ ?

Mà bị quên lãng gữa thâm u !

Đôi bàn tay mất - như đồng cảm !

Mẹ đón người bất hạnh bơ vơ.

 

Tượng Mẹ - nay chẳng có bàn tay !

Bạn hãy là cánh tay nối dài :

Đễ đem yêu thương cho đồng loại.

Để Trái Tim Mẹ bớt vòng gai.

 

Chuỗi hạt trên cánh tay Mẹ mang,

Như nhắc bảo ai : Hãy sẵn sàng

Đọc tiếp chuỗi kinh còn dang dở.

Để được then Mẹ tới Thiên đàng.

 

Đức Cha Kontum đã lo toan,

Đáp ứng ước nguyện của đàn con:

Tạo dựng MĂNG ĐEN , nơi Linh địa

Thành điểm Hành hương giữa đại ngàn.

 

Tước hiệu tôn kính : MẸ SẦU BI.

Chịu nhiều đau khổ, chẳng ai bì !

Khiếm khuyết : thể hiện nơi tượng Mẹ.

Người bệnh tật, đến với Mẹ đi !

 

Vượt chặng đường xa, từ muôn phương,

Bao kẻ cầu khấn - cả giáo lương

Đã được Mẹ thi ân giáng phúc.

Nhiều bia ghi lại những ơn thiêng.

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang