Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ

1/30/2016 9:23:18 PM

Lề Luật Do Thái trong thời Cựu Ước :

"Các cha mẹ khi sinh con đầu lòng

Phải đem lên Đền Thờ để tiến đâng,

Và mang theo lễ vật , xin chuộc lấy..."

Thánh Juse-Mẹ Mary hôm ấy,

Khi Trẻ Jesu được 40 ngày.

Theo Luật truyền, đem Con Trẻ thơ ngây,

Dâng lên Thiên Chúa, trọn niềm vâng phục.

Ông Simeon - người đầy công đức,

Trông mong - được hứa : Thấy Đấng Cứu Tinh.

Vào Đền theo soi sáng của Thánh Linh.

Gặp, bồng Ấu Chúa - thỏa lòng ước nguyện.

Ông nói Tiên tri việc sau xảy đến :

"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà..."

Tiếp sau, Tiên tri nữ Anna

Được Linh hướng cũng vào chiêm bái Chúa.

Thánh đường nay - Ánh nến đang  sáng tỏa,

Hân hoan ngày Thánh hiến cuộc đời Tu.

Cầu cho người tận hiến : Đức đầy dư,

Thợ giỏi gieo, gặt trên đồng lúa chín.

Nhiều cha mẹ trẻ nay đem con đến,

Noi gương Thánh gia : Tín thác dâng lên.

Xin cho lớp trẻ mai hậu lớn khôn,

Thành những viên đá xây Nhà Giáo Hội.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang