Các Lời Kinh Nguyện Dâng Đức Mẹ Maria

KINH TRUYỀN TIN

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (đọc trong Mùa Phục Sinh)

KINH KÍNH MỪNG

KINH CẦU ĐỨC BÀ

KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

PHÉP LẦN HẠT BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ

KINH DÂNG GIÁO HỘI VIỆT NAM CHO ĐỨC BÀ MARIA ĐỒNG TRINH

KINH DÂNG CẢ LOÀI NGƯỜI CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC BÀ MARIA 

KINH XIN MẸ BẢO TOÀN ĐỨC TIN

KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

KINH HÃY NHỚ

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

KINH LẠY THÁNH MẪU

KINH TÔN VINH NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

KINH 'AVE MARIS STELLA'

KINH NỮ VƯƠNG THIÊN QUỐC

KINH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

KINH DÂNG CÁC VIỆC LÀNH MÌNH LÀM CHO TRÁI TIM ĐỨC BÀ

KINH CẦU XIN ĐỨC BÀ CHO ĐƯỢC ƠN GIỮ ĐỨC TRONG SẠCH

KINH LẠY RẤT THÁNH ĐỨC BÀ MẸ ĐỨC CHÚA TRỜI

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

KINH TUẦN CHÍN NGÀY KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

KINH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

KINH THÁNH MẪU LA VANG

KINH CẦU CÙNG ĐỨC MẸ LA VANG

KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC BÀ

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ MARIA

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU VUA VÀ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ MARIA NỮ VƯƠNG

KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

KINH CẦU CÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA

KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM

KINH CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ

KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA 

KINH THÁNH HIẾN GIỚI TRẺ CHO ĐỨC MẸ MARIA

KINH KÍNH MỪNG MARIA (Của thánh Louis Marie de Montfort)

KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ (Của thánh Maximillan Kolbe)

KINH LẠY ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

KINH XIN ĐỨC MẸ MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM CHỮA LÀNH

KINH NGUYỆN XIN MẸ MARIA CỨU GIÚP CON

KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH (Của Đức Thánh Cha Phanxicô)

KINH XIN ĐỨC MẸ BAN ƠN CHẾT LÀNH

KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

KINH XIN GIÚP ĐỠ CON

Lên đầu trang