Đức Mẹ có được rửa tội không?

8/29/2011 12:00:18 AM
Ad Jesum per Mariam - Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

hail-mary.jpg

Theo truyền thống từ thế kỷ II (tài liệu của học giả Kinh Thánh Cornelius a Lapide), Chúa Giêsu đã rửa tội cho Đức Mẹ.

 

Thực sự, Đức Mẹ không mắc tội Tổ tông và đầy ân sủng. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã lãnh nhận Phép Rửa, đó là nét đặc trưng không thể tẩy xoá của người được rửa tội. Hơn nữa, Bí tích Rửa Tội kết hợp Đức Mẹ với Giáo Hội của Con Yêu Dấu của Người một cách mật thiết hơn.

 

Nếu Đức Mẹ khiêm nhường vâng theo giáo huấn của Luật cũ (nghĩa là Tẩy trần sau khi sinh con), thì chắc chắn Đức Mẹ cũng đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy theo Luật mới. Vả lại, Đức Mẹ muốn nên giống Chúa Giêsu,Đấng Cứu độ của Đức Mẹ bằng mọi cách. Chúa Kitô không cần chịu Phép Rửa nhưng Ngài đã lãnh nhận bí tích này. Vậy chắc chắn Đức Mẹ cũng muốn như thế. Đức Mẹ không phải chết, nhưng Đức Mẹ muốn chết để hoàn toàn tuân theo Chúa Kitô. Đây là nét đặc trưng của việc “ngủ” (dormition), không chết mà như ngủ và được đưa về trời - Công giáo và Chính thống giáo mừng kính Mẹ Mông Triệu vào ngày 15-8.

 

Đức Mẹ có CẦN được rửa tội? Dĩ nhiên là KHÔNG. Đức Mẹ có muốn được rửa tội? Dĩ nhiên là CÓ.

 

Taylor Marshall(*)

 

-----------------------------

(*) Taylor Marshall là một linh mục Anh giáo đã trở lại Công giáo.

 

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ

Lên đầu trang