Đức Maria Nữ Vương

8/22/2020 1:45:16 PM
22.8 đức maria nữ vương , Thứ Bảy, Is 9, 1-6 ; Lc 1, 26-38

blessed-virgin-mary-sandro.jpg

Đức Pius XII đã thiết lập lễ này vào năm 1954 để đáp ứng niềm tin truyền thống đồng tâm nhất trí vào Đức Maria Nữ Vương, Mẹ Vua các vua và Chúa các chúa. Trong thực tế củua cuộc đời, ta thấy mọi ân sủng ban xuống cho chúng ta đều qua sự trung gian của Mẹ chí thánh, Nữ Vương gần gũi nhất của mọi người. Việc tôn vinh Mẹ là Nữ Vương mọi thụ tạo liên hệ mật thiết với sự kiện Mẹ lên trời hồn xác. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta chiêm ngắm sự kiện tuyệt vời này trong mầu nhiệm thứ Năm mùa Mừng.

 

Mẹ Chúa Kitô được tôn vinh làm ‘Nữ Vương vũ trụ nhưng với lòng khiêm hạ, Mẹ tự nhận là ‘nữ tì của Thiên Chúa’ trong ngày Truyền Tin, và Mẹ vẫn trung thành với danh xưng này suốt cả cuộc đời trần gian của Mẹ.

 

Qua tâm tình và xác tín đó, ta thấy Mẹ nhìn nhận mình là ‘môn đệ’ đích thực của Chúa Kitô, Đấng đã tuyên bố sứ mạng đến để phục vụ của Người: ‘Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người’ (Mt 20:28).

 

Như vậy, ta thấy Đức Maria trở thành người đầu tiên, ‘phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, một cách khiêm nhượng và nhẫn nại, để hướng dẫn anh chị em mình đến cùng Đức Vua, Đấng mà phụng sự Người là cai trị’ (Lumen gentium, 36), và Mẹ đã hoàn toàn đạt đến sự tự do vương giả riêng của các môn đệ Chúa Kitô. Phụng sự Chúa Kitô là cùng cai trị với Người… ‘Vinh quang trong phục vụ’ của Mẹ hoàn toàn phù hợp với địa vị vương giả cao sang của Mẹ. Được đưa về trời, Mẹ không ngừng phục vụ vì phần rỗi của chúng ta.

 

Tín điều Mẹ hồn xác lên trời mà chúng ta mừng kính tuần trước tự nhiên đưa đến ngày lễ chúng ta mừng kính hôm nay, lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

 

Mẹ Marra về trời để được Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh tôn phong làm nữ vương toàn thể vũ trụ. Được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi. Chân lý này đã được xác quyết từ ngàn xưa nơi lòng đạo đức của các tín hữu, và được Huấn Quyền Giáo Hội rao truyền. Thánh Ephraim đã đặt những lời tuyệt diệu này trên môi miệng Mẹ Maria: Trời đất hãy ôm ấp tôi, bởi vì tôi được tôn vinh trên cả tầng trời, tầng trời chỉ là ngai toà của Người, chứ không phải là mẹ của Người. Dĩ nhiên, Mẹ của đức vua thì đáng vinh dự và tán dương hơn ngai toà của Người rất nhiều!

 

Việc tôn vinh Mẹ Maria làm Nữ Vương qua việc đội vương miện các tượng ảnh của Mẹ đã được sự chuẩn nhận công khai của nhiều vị Giáo Hoàng. Ngay từ những thế kỷ đầu, nghệ thuật Kitô Giáo đã trình bày Đức Maria như Nữ Vương và Bà Chúa, chung quanh ngai toà có các thiên thần chầu kính, với tất cả những huy hoàng xứng bậc mẫu nghi. Đôi khi, người ta còn trình bày Mẹ được Chúa Con đôäi triều thiên. Các tín hữu từ ngàn xưa đã đến nương nhờ Mẹ như Nữ Vương, thể hiện qua những kinh như kinh Salve Regina, kinh Ave Regina Caelorum, và kinh Regina Coeli.

 

Chúng ta hãy thường xuyên đến nương nhờ sự chở che của Mẹ, bằng cách nhắc nhớ cho Mẹ về tước hiệu vương giả cao sang này. Chúng ta hãy suy gẫm mầu nhiệm thứ Năm mùa Mừng của chuỗi Mân Côi. Hôm nay, trong giờ cầu nguyện và suốt ngày sống, chúng ta hãy làm điều ấy một cách đặc biệt: Mẹ là Toàn Mỹ, không hề vương chút bợn nhơ. Mẹ là vườn khép kín, là chị, là hiền thê, và vườn rào kính, là suối niêm phong. ‘Veni: conronaberis… Hãy đến: Ngài sẽ được đội triều thiên’ (Dc 4:7, 12; 8).

 

Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: Một người nữ đội trên đầu mười hai ngôi sao, mặc mặt trời, và đạp mặt trăng dưới chân (Kh 12:1). Đức Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm, đã bù đắp lại sự sa ngã của Eva: Mẹ đã đạp dập đầu rắn hoả ngục bằng gót chân vô nhiễm của Mẹ. Nữ Tử Thiên Chúa, Mẹ Thiên Chúa, Hiền Thê của Thiên Chúa… Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ. Và các thiên thần - như những thần dân - suy phục Mẹ, các thánh tổ tông, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo, các thánh hiển tu, và thánh đồng trinh và toàn thể các thánh… và toàn thể các tội nhân, cả bạn và tôi nữa, hãy tán dương Mẹ.

 

Chúng ta đọc trong bài Phúc Âm hôm nay: Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai báu vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

 

Vương quyền cao sang của Đức Maria được gắn liền chặt chẽ với vương quyền của Con Mẹ. Chúa Giêsu Kitô là Vua vì Người có quyền toàn vẹn, riêng biệt, và tuyệt đối, trong trật tự tự nhiên cũng như siêu nhiên. Vương quyền của Đức Maria cũng vậy: phát xuất từ Con của Mẹ. Các tước hiệu Nữ Vương và Bà Chúa dành cho Đức Thánh Trinh Nữ không phải là những tước hiệu bóng bẩy. Qua những tước hiệu này, chúng ta nhìn nhận một địa vị ưu việt, một phẩm giá và quyền năng đích thực của Mẹ trên trời cũng như dưới đất. Là Mẹ của Đức Vua, Đức Maria thực sự và đúng là Nữ Vương. Mẹ là đỉnh cao trên mọi thụ tạo, và là con người vượt trên mọi người. Thiên Chúa Toàn Năng đã đặt Mẹ vượt trên mọi thần thánh, và đổ tràn trên Mẹ tất cả ân sủng trên trời, những ân sủng từ kho tàng châu báu của Thiên Chúa, để Mẹ được miễn khỏi mọi tì ố tội lỗi. Mẹ toàn mỹ và hoàn hảo. Mẹ không thể phạm tội và thánh thiện không thể tìm được một nơi nào khác, ngoài Thiên Chúa, và không ai, trừ Thiên Chúa, có thể hiểu thấu.

 

Đức Maria được tôn làm Nữ Vương vì mối liên kết hợp nhất với Chúa Kitô trong tư cách là hiền mẫu, như lời sứ thần Gabriel đã tuyên xưng, và vì sự cộng tác của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới của Con Mẹ. Với nguyên nhân thứ nhất, Mẹ là Nữ Vương vì là hiền mẫu của Đức Vua, Đấng là Thiên Chúa, nên Mẹ được tôn vinh trên mọi thụ tạo. Với nguyên nhân thứ hai, Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ ban phát các kho tàng và thiện ích trong nước Chúa qua vai trò cộng tác trong công trình cứu độ.

 

Khi thiết lập ngày lễ này, Đức Pius XII đã mời gọi tất cả các tín hữu hãy đến ngai toà ân sủng và xót thương của Nữ Vương và Mẹ chúng ta, để nài xin Mẹ phù trợ trong những nghịch cảnh, ban ánh sáng trong lúc tối tăm, và nâng đỡ giữa khổ đau. Ngài khuyến khích mọi người hãy nài xin ơn Chúa Thánh Thần, ra sức gớm ghét tội lỗi, và thoát ly cảnh nô lệ, để có thể dâng lên Đức Nữ Vương, từ mẫu tuyệt vời, một tâm hồn luôn luôn vâng phục và thơ thảo yêu mến.

 

Vậy chúng ta hãy đến ngai toà ân sủng với niềm tín thác, để nài xin lòng thương xót và tìm ơn thánh trong những khi cùng quẫn. Như thế, ngai toà Nữ Vương của Mẹ là biểu hiện quyền bính của Chúa Kitô. Chúa muốn Mẹ Người là một ngai toà ân sủng, nơi chúng ta dễ dàng tìm được sự cảm thông, bởi vì Chúa ban Mẹ Người để làm trạng sư ân sủng cho chúng ta và Nữ Vương của mọi thụ tạo.

 

Hôm nay, chúng ta nhìn về trời để mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Mẹ lên ngai cao sang. Thật chính đáng việc Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đã tôn vinh Đức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, làm Nữ Vương và Bà Chúa của toàn thể tạo vật.

 

Và mỗi người chúng ta phải cậy nương quyền thế của Mẹ. Với lòng bạo dạn của một con trẻ, bạn hãy hợp mừng lễ này với thiên đàng. Về phần tôi, tôi không có viên bích ngọc nào hoặc nhân đức nào để kính dâng, nên tôi xin tôn vinh Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ tôi bằng những sa ngã của tôi, sau khi chúng đã được tẩy rửa.

 

Mẹ chờ mong một điều gì đó nơi bạn. Mẹ đang mong đợi và muốn chúng ta hãy chung vui với các thiên thần và các thánh. Chúng ta có quyền được mừng chung một ngày đại lễ như thế, vì chúng ta là con của Mẹ. Và chuyện quan trọng nhất là mỗi người chúng ta hãy sống với niềm tin tưởng và xác tín của ta là Mẹ là Trinh Nữ Vương của đời ta.

 

Huệ Minh

Lên đầu trang