Đức Giê-su là chỗ dựa vững chắc

8/31/2021 8:28:22 AM
(Lc 4, 31-37) – Thứ Ba sau CN 22 TNB

Hôm nay Đức Giê-su vào thành Capharnaum và giảng dạy. Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Ngài uy quyền vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Trong hội đường ngay lúc này có một người bị thần ô uế nhập, nó la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.” (Lc 4, 33-35). Đức Giê-su có uy quyền trên thần ô uế. Ngài chỉ cần phán một lời thì nó liền câm như tờ. Đức Giê-su chiến thắng mọi tà thần và ma quỷ. Ma quỷ là cha kẻ dối trá nên Đức Giê-su không cho nó nói sự thật về Ngài.

Trong cuộc sống hằng ngày, ma quỷ và thần ô uế vẫn luôn đeo bám cũng như tìm cách cám dỗ con người phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong gia đình, nó cám dỗ vợ chồng bất hoà bất thuận, ghen tương, đố kỵ và vô cảm với nhau; nó cũng cám dỗ mọi người nói xấu nói hành nhau; nó cám dỗ mọi người chống đối nhau, không hợp tác với nhau trong công việc; nó cám dỗ làm cho con người không còn tin tưởng nhau,…Trong nhà thờ, thần ô uế cám dỗ con người không muốn lắng nghe Lời Chúa và cũng như phớt lờ tham dự Thánh lễ qua việc chia trí, ngủ gật, quay tứ phía, chểnh mảng, hời hợt,…Trong đời sống luân lý, thần ô uế làm cho con người phạm tội, suy nghĩ xấu, đi ngược lại các điều răn của Chúa,…

Quả thật, nếu thiếu vắng sự hiện diện của Đức Giê-su trong cuộc sống của chúng ta thì sự nguy hại của thần ô uế lại càng gia tăng. Vì thế, nhận biết được rằng Đức Giê-su là Đấng có quyền trên mọi thần ô uế nên mỗi chúng ta hãy mau mời Ngài đi vào trong cuộc đời mình ngang qua việc siêng năng cầu nguyện, đọc và suy niệm Kinh Thánh và nhất là đón rước Mình Máu Thánh Chúa. Nhờ đó, chúng ta có đủ sức mạnh hầu vượt thắng mọi cám dỗ và tẩy trừ sự đeo bám của thân ô uế. Hãy dành cho Chúa Giê-su một chỗ dựa trong cuộc đời ta, thì thần ô uế và ma quỷ sẽ không bao giờ hiện diện và quấy phá chúng ta nữa.

Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương

Lc4_31-37.jpg

Lên đầu trang