Đức Giê-su, đối tượng chính trong sứ vụ loan báo Tin mừng

9/3/2021 1:15:39 PM
Trong phần phụng vụ của ngày thứ 6 sau Chúa nhật 22 TNB, qua hai bài đọc 1 (Cl 1, 15-20) và Tin mừng (Lc 5, 33-39), chúng ta được giới thiệu về một Giê-su, đối tượng chính cho sứ vụ loan báo Tin mừng.

Chúng ta muốn trở nên nhà quảng cáo hay marketing một sản phẩm nào cho người khác, trước tiên chúng ta phải nắm rõ, biết rõ về sản phẩm đó về hiệu quả, chất liệu, mục đích sử dụng,…Cũng vậy, để loan báo Tin mừng, để trở nên người rao giảng hay giới thiệu về Chúa Giê-su cho anh chị em đồng loại, tiên vàn chúng ta được mời gọi hãy tìm hiểu, tin nhận và yêu mến Ngài. Chúng ta không thể cho người khác cái mình không có. Không thể truyền giảng về Đức Giê-su trong khi chúng ta thiếu hiểu biết về Ngài và yêu mến Ngài.

Thế Ngài là ai?

Theo Thánh Phaolô nơi bài đọc I hôm nay, Đức Giê-su là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Lời của Thiên Chúa. Ai thấy Ngài là thấy Thiên Chúa (1 Ga 14,9). Ngài là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa ở với nhân loại. Là Con Thiên Chúa, nhưng để cứu độ nhân loại, Ngài đã nhập thể và nhập thế. Ngài là Trưởng tử trước mọi loại thọ tạo. Nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài, tất cả muôn loài muôn vật được tạo thành và được cứu độ. Vì Ngài có trước mọi sự nên tất cả đều tồn tại trong Ngài. Chính Ngài là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh. Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người, giữa trời với đất nên nhờ Ngài mà muôn được hoà giải. Cũng để cứu độ và đem lại bình an đích thực cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời, Đức Giê-su Ki-tô đã bằng lòng đổ máu ra ngang qua chết trên thập giá.

Ngài là rượu mới, là áo mới, là tân lang,

Trong bài Tin mừng, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư thắc mắc không muốn nói là lên án khi thấy các môn đệ của Đức Giê-su không ăn chay. Qua đây, Đức Giê-su mới dạy cho họ cũng như cho mỗi chúng ta bài học về ý nghĩa ăn chay. Ăn chay là để thánh hoá bản thân mình và hướng về Thiên Chúa. Mà làm sao ăn chay khi Thiên Chúa đang hiện diện ngang qua Đức Giê-su, là tân lang trong tiệc cưới được. Ăn chay hãm mình là hướng về chiều kích bên trong chứ không chạy theo vẻ bề ngoài. Các người Pha-ri-sêu và các kinh sư tự cho mình là tốt lành khi chỉ nệ vào Lề Luật và những gì hình thức bề ngoài. Nên họ đã không thể chấp nhận các môn đệ của Đức Giê-su khi họ không chịu ăn chay. Cũng qua đây, Đức Giê-su muốn nhắc nhở họ về mối tương quan với Ngài, là Thiên Chúa hữu hình hơn là những Lề luật và đạo hình thức bên ngoài.

Giê-su là nhân vật chính trong sứ vụ loan báo Tin mừng mỗi ngày,

Chúng ta đang rao giảng về ai vậy? Chúng ta phải rao giảng về Đức Giê-su, Đấng cứu độ duy nhất cho tất cả mọi người, nhất là cho những anh chị em đồng bào chưa cùng niềm tin. Chúng ta không thể không giới thiệu Chúa Giê-su cho tha nhân khi chúng ta đã là Ki-tô hữu đích thực.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

truyen-giao.jpg

Lên đầu trang