Đức Giám Mục Nhuốm Mùi Chiên

8/25/2016 9:19:46 AM
Những ngày này, sau cơn bão lớn, các tỉnh miền Bắc phải gánh chịu hậu quả rất lớn khi cơn bão đi qua. Nhiều người, nhiều nhóm đã nỗ lực chung chia với những nạn nhân của cơn bão. Một trong những hình ảnh đẹp để lại đó là sự hiện diện của Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long (Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa). Những hình ảnh ghi lại về Đức Cha như minh chứng đường lối của một vị “Giám Mục nhuốm mùi chiên”. Hy vọng và tin tưởng Giáo Hội có nhiều vị mục tử “nhuốm mùi chiên” như Đức Cha Anphongsô.

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-01.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-02.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-03.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-04.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-06.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-05.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-07.jpg

HungHoa-DCAnPhongNguyenHuuLong-08.jpg

Trần Ngọc Anh

Lên đầu trang