Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến thăm nhà trọ Trái Tim Mở Ra

8/25/2016 9:33:18 AM
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM giám mục giáo phận Mỹ Tho, cùng quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em đã đến thăm nhà trọ Trái Tim Mở Ra giúp cho sinh viên nghèo, ngày 24 / 08 / 2016.

Nhà trọ Trái Tim Mở Ra, số 637, ấp 2, xã Đạo Thạnh, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

 

Thật là một niềm vui và động lực rất lớn cho chúng con, khi Đức Cha và quý cha, quý thầy, quý dì đến thăm chúng con.

 

 Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha đã yêu thương, hướng dẫn chúng con. Cám ơn quý cha, quý dì, quý thầy đã đồng hành với chúng con.

 

 Chúng con cũng cám ơn quý ân nhân đã thương giúp chúng con.

 

 Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban thật nhiều ơn lành trên Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý dì và quý ân nhân.

 

 Chúng con xin hết lòng biết ơn.

 

NhatroTraiTimMoRa-16.jpg

NhatroTraiTimMoRa-01.jpg

NhatroTraiTimMoRa-02.jpg

NhatroTraiTimMoRa-05.jpg

NhatroTraiTimMoRa-15.jpg

NhatroTraiTimMoRa-06.jpg

NhatroTraiTimMoRa-07.jpg

NhatroTraiTimMoRa-08.jpg

NhatroTraiTimMoRa-09.jpg

NhatroTraiTimMoRa-10.jpg

NhatroTraiTimMoRa-11.jpg

NhatroTraiTimMoRa-13.jpg

NhatroTraiTimMoRa-02.jpg

NhatroTraiTimMoRa-13.jpg

NhatroTraiTimMoRa-12.jpg

NhatroTraiTimMoRa-03.jpg

NhatroTraiTimMoRa-04.jpg

NhatroTraiTimMoRa-17.jpg

NhatroTraiTimMoRa-18.jpg

NhatroTraiTimMoRa-19.jpg

NhatroTraiTimMoRa-20.jpg

NhatroTraiTimMoRa-21.jpg

NhatroTraiTimMoRa-22.jpg

 

(facebook Lm Tôma Phong)

Lên đầu trang